Kontakty

Obecní úřad Moravany
náměstí Hrdinů 136
533 72 Moravany

Tel.:  466 951 204
Fax:   466 951 003 

podatelna@obec-moravany.cz 
www.obec-moravany.cz

kontaktikon1

Důležitá hlášení

Obec informuje vyvěšení nových dokumentů na úřední desku s oznámením kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů dle smlouvy a dodatku č. 1.

Obec Moravany informuje o novém dokumentu na úřední desce s rozpočtovým opatřením č. 3/2021 obce Moravany schválené radou obce.

Zveme Vás na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 21. 6. 2021 od 17.00 hodin v Moravanském domě. Přesný program najdete v detailu článku.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se zprávou výsledku přezkoumání hospodaření Obce Moravany za rok 2020.

Nový dokument na úřední desce s návrhem závěrečného účtu obce Moravany za rok 2020.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s usnesením o nařízení provedení elektronické dražby nemovitého majetku a příslušenství.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s veřejnou vyhláškou v podobě oznámení zahájení řízení a veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Moravany.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s oznámením záměru pachtu nebytových prostor pohostinství na č. p. 41 v místní části Platěnice.

Obec informuje o vyvěšení nového dokumentu na úřední desce s oznámením 4. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v rozvojové lokalitě Z21 v Moravanech nad Loučnou .

Upozornění na změnu úředních hodin OÚ Moravany. Splatností od 1. 6. 2021 Vám budeme k dispozici v pondělí a ve středu od 8-11 hod a 13-17 hod, v úterý a ve čtvrtek od 8-11 hod

Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany dne 3. 6. 2021 z provozních důvodů. 

Obecní úřad oznamuje všem zájemcům o koupi pozemku v lokalitě Z21 Moravany, kteří podali písemnou žádost, že dnes 31. 5. 2021 vzhledem k rozhodnutí rady obce není otevírání obálek veřejné.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s veřejnou vyhláškou v podobě Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvou k uplatnění připomínek k Národnímu plánu Labe, Odry a Dunaje.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Loučná za rok 2020.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s návrhem závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2020.

MZP prirucka pro obcany jak spravne topit 2021 01

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x