Společnost ČEZ tímto upozorňuje na plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.6.2020 od 7:30 do 15hod v lokalitě od kolejí směrem na Čankovice. Děkujeme za pochopení.

Obec Moravany informuje o novém dokumentu na úřední desce s rozpočtovým opatřením č. 1/2020 svazku obcí DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s výsledovkou DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s rozvahou DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se závěrečným účtem Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019.

Víte že, vyšlo nové číslo Moravanského zpravodaje 2020/03. V detailu článku si ho můžete prohlédnout nebo stáhnout.

Obecní úřad Moravany pořádá ve středu 24. 6. 2020 ZDARMA sběr nebezpečných odpadů ve všech částech a obcích.

Společnost EKO-KOM nám sdělila výsledky dosažené v třídění odpadu a objem získaných finančních prostřeků za rok 2019. Děkujeme všem občanům za společnou snahu.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím - žádost a odpověď na poskytnutí pachtovních smluv včetně příloh.

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 22. 6. 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany. Přesný program najdete v detailu článku.

Obec informuje o dokumentu na úřední desce s veřejnou vyhláškou v podobě opatření obecné povahy na přechodné označení uzavírky silnice č. III/32259 Uhersko Čeradice.

Obec informuje o dokumentu na úřední desce s veřejnou vyhláškou v podobě opatření obecné povahy na přechodné označení uzavírky sil. č. III/32256 Platěnice Dolní Roveň.

Obec Moravany Vás upozorňuje na uzavírku silnice III/32259 Čeradice - Uhersko. Přesné vyznačení uzavírky a objízdné trasy naleznete v detailu článku.

Obec Moravany Vás upozorňuje na uzavírku silnice III/32256 Dolní Roveň - Platěnice. Přesné vyznačení uzavírky a objízdné trasy naleznete v detailu článku.

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x