Kontakty

Obecní úřad Moravany
náměstí Hrdinů 136
533 72 Moravany

Tel.:  466 951 204
Fax:   466 951 003 

podatelna@obec-moravany.cz 
www.obec-moravany.cz

kontaktikon1

Důležitá hlášení

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s rozvahou DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se závěrečným účtem Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019.

Víte že, vyšlo nové číslo Moravanského zpravodaje 2020/03. V detailu článku si ho můžete prohlédnout nebo stáhnout.

Obecní úřad Moravany pořádá ve středu 24. 6. 2020 ZDARMA sběr nebezpečných odpadů ve všech částech a obcích.

Společnost EKO-KOM nám sdělila výsledky dosažené v třídění odpadu a objem získaných finančních prostřeků za rok 2019. Děkujeme všem občanům za společnou snahu.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím - žádost a odpověď na poskytnutí pachtovních smluv včetně příloh.

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 22. 6. 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany. Přesný program najdete v detailu článku.

Obec informuje o dokumentu na úřední desce s veřejnou vyhláškou v podobě opatření obecné povahy na přechodné označení uzavírky silnice č. III/32259 Uhersko Čeradice.

Obec informuje o dokumentu na úřední desce s veřejnou vyhláškou v podobě opatření obecné povahy na přechodné označení uzavírky sil. č. III/32256 Platěnice Dolní Roveň.

Obec Moravany Vás upozorňuje na uzavírku silnice III/32259 Čeradice - Uhersko. Přesné vyznačení uzavírky a objízdné trasy naleznete v detailu článku.

Obec Moravany Vás upozorňuje na uzavírku silnice III/32256 Dolní Roveň - Platěnice. Přesné vyznačení uzavírky a objízdné trasy naleznete v detailu článku.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se zprávou výsledku přezkoumání hospodaření Obce Moravany za rok 2019.

Nový dokument na úřední desce s návrhem závěrečného účtu obce Moravany za rok 2019.

Představujeme vám Projekt modernizace ZŠ Moravany spolufinancovaný EU, jehož cílem je zvýšení kvality výuky prostřednictvím modernizace a pořízením odpovídajícího vybavení odborné učebny počítačů a bezbariérovosti.

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2020

!!! POZOR !!!
POPLATEK ZA ODPADY
JE SPLATNÝ JEN
DO 31. 5. 2020

Z provozních důvodů se poplatky za odpad vybírají

3. 2. 2020 - 30. 4. 2020

na obecním úřadě v Moravanech ve dnech:

pondělí a středa
8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
úterý a čtvrtek
8,00 – 11,00.

CENA ZA ODPADY 2020

500,- Kč fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.
500,- Kč fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci, která na území obce vlastní stavbu nebo byt, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

- v některých případech je možné zajistit osvobození od poplatků, více informací naleznete v dokumentaci pod odkazy v závěru této zprávy

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

7. a 21.

Únor

4. a 18.

Březen

3. a 17. a 31.

Duben

14. a 28.

Květen

12. a 26.

Červen

9. a 23.

Červenec

7. a 21.

Srpen

4. a 18.

Září

1. a 15. a 29.

Říjen

13. a 27.

Listopad

10. a 24.

Prosinec

8. a 22.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

Obecně závazné vyhlášky

 A4 diplomy 2018 web20

 

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x