Kontakty

Obecní úřad Moravany
náměstí Hrdinů 136
533 72 Moravany

Tel.:  466 951 204
Fax:   466 951 003 

podatelna@obec-moravany.cz 
www.obec-moravany.cz

kontaktikon1

Důležitá hlášení

Obec informuje o vyvěšení nového dokumentu na úřední desce s oznámením záměru prodeje zasíťovaných pozemků v rozvojové lokalitě Z21 v Moravanech nad Loučnou .

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s veřejnou vyhláškou v podobě oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k připomínkám na stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/32262 Moravany.

Obec Moravany informuje všechny občany o dokumentu na úřední desce s usnesením Vlády České republiky o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 231/20.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Moravany.

Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany od 23.12. do 31.12.2020 z důvodu dovolené. 

Obec Moravany informuje všechny občany o dokumentu na úřední desce s usnesením Vlády České republiky o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 215/20.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce se záměrem pachtu části pozemků v obci Moravany nad Loučnou na nichž je Duhové jezero.

Obec Moravany informuje všechny občany o dokumentu na úřední desce s usnesením Vlády České republiky o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 210/20.

Lesní družstvo Vysoké Chvojno Vás zve k nákupu vánočních kaprů na náměstí v Holicích a ve dvoře LD ve Vysokém Chvojně dne 22. 12. 2020 od 8:00 hod (cena 95 Kč / kg). 

Lesní družstvo Vysoké Chvojno Vás zve k nákupu vánočních stromků v hájovně Jamka od 11. 12. 2020 do 21.12. 2020 v týdnu a v sobotu (smrky, borovice, jedle). 

Lesní družstvo Vysoké Chvojno Vás zve k nákupu vánočních stromků v hájovně Suté Břehy od 5. 12. 2020 do 22.12. 2020 v týdnu i o víkendu (smrky, borovice, jedle). 

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s oznámením schválené výše ceny vodného a stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2021.

Obec Moravany informuje o novém dokumentu na úřední desce s rozpočtovým opatřením č. 6/2020 obce Moravany schválené radou obce.

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 14. 12. 2020 od 17.00 hodin v Moravanském domě. Přesný program najdete v detailu článku.

Obec Moravany informuje o novém dokumentu na úřední desce s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu Svazku obcí Loučná k 31.10.2020.

MZP prirucka pro obcany jak spravne topit 2021 01

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x