Pohled do historie - Čeradice


Ceradice (Čeradice), ves 3 km jižně od Horní Rovně a 6 km jihovýchodně od Dašic, na pravém břehu řeky Loučné, nedaleko okresní hranice. Roku 1900 měly 26 domů a 160 obyv., r. 1910 27 domů se 182 obyvateli, r. 1914 měly 180 obyv. katol. Kolem r. 1319 náležely PILUNGOVI z Turova a PEŠKOVI z Ostrova, kteří Lubsce ze Zájezdce udělali škodu a nedostavivše se k soudu, musili dáti užívati Lubsce dědiny v Ceradicích. Když v Ceradicích, Komárově, Hostovicích, Dřítči a Ostřešanech zemřel M a t ě j K o l d í n a z B e z c h l e b a, král to zboží dal Janovi ze Šellenberka r. 1491 a když Sigmund Šárovec ze Šárova hájí jménem Šimona z Dubravice dědictví v Ostřešanech a Blatě, svědčí Ondřej Kokeš z Čeradic a vdova jeho Lidmila.
Mlýn v Ceradicích byl majetkem pánů Slepotických. Markvart ze Slepotic prodal mlýniště pusté i s Turovem a dvorem poplužním V i l é m o v i z P e r n š t ý n a za 1571 kop gr. č. r. 1498. Jinou část Ceradic, ves celou i s tůněmi měl J a n  M a k o v s k ý z Potštejna, kterýž ten statek kladl Jiřímu Voděradskému z Hrušova.
R. 1506 prodal J a n K o s t k a z Postupic Ceradice s panstvím Brandýským a Rovní Vilémovi z Pernštýna (vklad 11. května).
Dle urbáře z roku 1588 Ceradice náležely k rychtě Roveňské, měly 10 lidí osedlých a krčmu svobodnou. Zároveň při nich poznamenáno: ?Teče řeka M e j t s k á mimo ves?.
Na kontraktu abolačním podepsáni jsou roku 1780 za Ceradice: Venzl Horák, Kašpar Valach.
Zda jméno obce pochází od Cerada, neb od slova dcera neb dcerský, nelze rozhodnouti.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x