ÚŘEDNÍ DESKA

Hledat text
Kategorie
Datum vyvěšení
Datum sejmutí

Aktuální dokumenty

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
1.10.2018 nikdy
OZV 3/2018 - o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
1.10.2018 nikdy
OZV 2/2018 - pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství
1.10.2018 nikdy
OZV 1/2018 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11.12.2019 nikdy
OZV 1/2019 - o místním poplatku za nakládání s odpady
11.12.2019 nikdy
OZV 2/2019 - o systému nakládání s odpady
15.12.2020 nikdy
OZV 1/2020 - o místním poplatku za nakládání s odpady
OSTATNÍ DOKUMENTY
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
21.8.2017 nikdy
Zrušení příslušnosti o vydání občanského průkazu
1.1.2018 nikdy
Ceník služeb poskytovaných obecním úřadem MORAVANY
1.6.2020 4.8.2022
Upozornění na uzavírku silnice III/32256 Dolní Roveň - Platěnice
1.6.2020 4.8.2022
Upozornění na uzavírku silnice III/32259 Čeradice - Uhersko
OZNÁMENÍ
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
24.5.2018 nikdy
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
28.4.2021 31.12.2021
Oznámení změny ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2021
6.5.2021 31.12.2021
Oznámení o povinnosti úhrady a označení popelnicí pro vyvážení odpadu
16.6.2021 nikdy
Oznámení kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů dle smlouvy a dodatku č. 1
28.11.2021 31.12.2021
Příručka pro občany jak správně topit a ušetřit
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
1.12.2021 20.12.2021
Oznámení záměru směny pozemků v k. ú. Moravany nad Loučnou
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
1.12.2021 31.12.2021
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soukromá osoba - dotazy a odpovědi k nájmu v Platěnicích
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
20.12.2019 nikdy
Obec Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023
24.6.2021 20.6.2022
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2020
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
15.2.2021 10.2.2022
Rozpočet obce Moravany na rok 2021
9.4.2021 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2021
15.5.2021 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2021
17.6.2021 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2021
1.7.2021 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2021
9.9.2021 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2021
13.10.2021 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2021
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
22.12.2020 31.12.2021
MŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
22.12.2020 31.12.2021
MŠ Moravany rozpočet na rok 2021
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2022
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
23.11.2021 10.12.2021
MŠ Moravany návrh střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024
23.11.2021 10.12.2021
MŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2022
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
7.1.2021 31.12.2021
ZŠ Moravany rozpočet na rok 2021
7.1.2021 31.12.2021
ZŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2022
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
23.11.2021 10.12.2021
ZŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2021
23.11.2021 10.12.2021
ZŠ Moravany návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2024
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
15.2.2021 31.12.2021
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2021
15.11.2021 9.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Loučná na roky 2023-2026
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2022
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
15.11.2021 9.12.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná 2022
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
17.12.2019 31.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020-2022
30.6.2021 30.6.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020
30.6.2021 30.6.2022
Závěrečný účet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020
30.6.2021 30.6.2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020
30.6.2021 30.6.2022
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
24.6.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
4.4.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na kůrovce a souše vlastníkům lesa
6.4.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy s rozhodnutím o změnách od původního ustanovení proti kůrovci a zalesňování
31.7.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy s rozhodnutím o změnách od původního ustanovení proti kůrovci
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – rok 2016.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
27.2.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace Oblastní charitě dotace na pečovatelské služby
27.2.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH Moravany na provoz
27.2.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace TJ SOKOL Moravany na provoz
22.2.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace OCH Pardubice č. 18I2019
22.2.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace Farnost Horní Roveň č. 17I2019
22.2.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace SDH Moravany č. 13I2019
22.2.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace TJ Sokol Moravany č. 9I2019
26.2.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace Oblastní charita Pardubice 17I2020
26.2.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH Moravany č. 11I2020
26.2.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace TJ Sokol Moravany č. 1I2020
15.2.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH Moravany na provoz
26.2.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace Oblastní charitě na pečovatelské služby
24.3.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace TJ Sokol Moravany 2021
VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
5.2.2021 31.12.2021
Výroční zpráva obce Moravany za rok 2020 dle zákona 106/1999 Sb.
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
2.12.2021 14.12.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 9. 2021

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
1.11.2021 1.12.2021
Oznámení záměru pronájmu prostor restaurace s kuchyní v objektu Moravanský dům
 • Zobrazit soubor [154 kB] (48x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
10.11.2021 25.11.2021
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 24. 11. 2021
 • Zobrazit soubor [19 kB] (26x)
OZNÁMENÍ
22.11.2021 22.11.2021
Návrh rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2022
 • Zobrazit soubor [85 kB] (21x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2022
10.11.2021 18.11.2021
Upozornění na uzavření sběrného dvora v Moravanech dne 17. 11. 2021
 • Zobrazit soubor [127 kB] (23x)
OZNÁMENÍ
14.10.2021 16.11.2021
ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
 • Zobrazit soubor [71 kB] (47x)
OZNÁMENÍ
11.10.2021 11.11.2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021
 • Zobrazit soubor [182 kB] (50x)
OZNÁMENÍ
16.10.2021 10.11.2021
Výluky a omezení provozu na železnici v úseku Kolín, Pardubice, Moravany až Česká Třebová v listopadu 2021
 • Zobrazit soubor [126 kB] (52x)
OZNÁMENÍ
25.10.2021 10.11.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu uzavírku na silnici č. III/32260 Uhersko a místní komunikaci Turov
 • Zobrazit soubor [749 kB] (32x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
25.10.2021 9.11.2021
Komplexní pozemkové úpravy a vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků pro k. ú. Turov nad Loučnou a části Čeradice, Uhersko a Slepotice
 • Zobrazit soubor [322 kB] (34x)
OZNÁMENÍ
19.10.2021 4.11.2021
Oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru o posouzení vlivů na životní prostředí a změny zákonů
 • Zobrazit soubor [297 kB] (29x)
OZNÁMENÍ
4.10.2021 25.10.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 17
 • Zobrazit soubor [649 kB] (52x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
17.8.2021 10.10.2021
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9.10.2021
 • Zobrazit soubor [182 kB] (79x)
OZNÁMENÍ
18.8.2021 10.10.2021
Výluky a omezení provozu na železnici v úseku Pardubice, Holice, Moravany, Přelouč a Heřmanův Městec v září a říjnu 2021
 • Zobrazit soubor [166 kB] (88x)
OZNÁMENÍ
23.9.2021 10.10.2021
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Zobrazit soubor [437 kB] (47x)
OZNÁMENÍ
22.9.2021 7.10.2021
Zápis z úvodního jednání o komplexních pozemkových úpravách pro k. ú. Turov nad Loučnou a části Čeradice, Uhersko a Slepotice
 • Zobrazit soubor [2 MB] (57x)
OZNÁMENÍ
4.8.2021 4.10.2021
Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k pronájmu
 • Zobrazit soubor [20 kB] (116x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
15.9.2021 4.10.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje původní opatření pro vlastníky lesů
 • Zobrazit soubor [355 kB] (48x)
 • Zobrazit soubor [2 MB] (60x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.8.2021 29.9.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
 • Zobrazit soubor [706 kB] (73x)
OZNÁMENÍ
8.9.2021 27.9.2021
Oznámení 6. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
 • Zobrazit soubor [621 kB] (88x)
 • Zobrazit soubor [182 kB] (66x)
 • Zobrazit soubor [879 kB] (66x)
 • Zobrazit soubor [142 kB] (62x)
 • Zobrazit soubor [34 kB] (62x)
 • Zobrazit soubor [4 MB] (69x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
7.9.2021 25.9.2021
Oznámení záměru pronajmu nebytových prostor kanceláře v objektu Moravanský dům
 • Zobrazit soubor [162 kB] (63x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
16.9.2021 22.9.2021
Vyrozumění o školení okrskových volebních komisí obce Moravany k hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Zobrazit soubor [227 kB] (47x)
OZNÁMENÍ
9.9.2021 21.9.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 9. 2021
 • Zobrazit soubor [29 kB] (54x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
13.9.2021 16.9.2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Moravanech pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Zobrazit soubor [154 kB] (52x)
OZNÁMENÍ
18.8.2021 8.9.2021
ČEZ upozornění na plánovanou odstávku elektřiny v lokalitě Turov 7. 9. 2021
 • Zobrazit soubor [413 kB] (72x)
OZNÁMENÍ
18.8.2021 7.9.2021
Oznámení záměru směny pozemků v k. ú. Platěnice
 • Zobrazit soubor [145 kB] (79x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
18.8.2021 2.9.2021
Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách a pozvánka na úvodní jednání pro k. ú. Turov nad Loučnou a části Čeradice, Uhersko a Slepotice
 • Zobrazit soubor [455 kB] (84x)
 • Zobrazit soubor [932 kB] (75x)
OZNÁMENÍ
15.7.2021 16.8.2021
Oznámení 5. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
 • Zobrazit soubor [621 kB] (117x)
 • Zobrazit soubor [182 kB] (106x)
 • Zobrazit soubor [879 kB] (112x)
 • Zobrazit soubor [142 kB] (100x)
 • Zobrazit soubor [34 kB] (96x)
 • Zobrazit soubor [4 MB] (101x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
20.7.2021 7.8.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označením na silnici III/32247 v k. ú. Moravanský
 • Zobrazit soubor [904 kB] (91x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
19.7.2021 5.8.2021
Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 78/4 v k. ú. Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [380 kB] (94x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
7.6.2021 4.8.2021
Usnesení o nařízení provedení elektronické dražby nemovitého majetku a příslušenství
 • Zobrazit soubor [331 kB] (143x)
OZNÁMENÍ
21.6.2021 30.7.2021
Výluky a omezení provozu v železniční stanici Pardubice a na tratích v červenci 2021
 • Zobrazit soubor [171 kB] (128x)
 • Zobrazit soubor [105 kB] (119x)
 • Zobrazit soubor [80 kB] (129x)
 • Zobrazit soubor [468 kB] (127x)
OZNÁMENÍ
2.6.2021 16.7.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení a veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Moravany
 • Zobrazit soubor [132 kB] (146x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
28.6.2021 16.7.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 16
 • Zobrazit soubor [597 kB] (99x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
21.6.2021 8.7.2021
Oznámení záměru pronajmu nebytových prostor pedikúry v objektu Senior centra Moravany
 • Zobrazit soubor [127 kB] (112x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
15.6.2021 2.7.2021
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků pro uplatnění námitek v k. ú. Městec
 • Zobrazit soubor [352 kB] (109x)
OZNÁMENÍ
10.5.2021 1.7.2021
Návrh závěrečného účtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020
 • Zobrazit soubor [288 kB] (196x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020
15.7.2020 30.6.2021
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2019
 • Zobrazit soubor [1002 kB] (451x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
3.6.2021 22.6.2021
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2020
 • Zobrazit soubor [1012 kB] (149x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
3.6.2021 22.6.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2020
 • Zobrazit soubor [1 MB] (135x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
9.6.2021 22.6.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21. 6. 2021
 • Zobrazit soubor [16 kB] (116x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
24.6.2020 20.6.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019
 • Zobrazit soubor [3 MB] (603x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
24.6.2020 20.6.2021
Závěrečný účet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019
 • Zobrazit soubor [220 kB] (612x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
24.6.2020 20.6.2021
Rozvaha DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019
 • Zobrazit soubor [1 MB] (597x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
24.6.2020 20.6.2021
Výsledovka DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019
 • Zobrazit soubor [759 kB] (586x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
1.6.2021 18.6.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek k Národnímu plánu Labe, Odry a Dunaje
 • Zobrazit soubor [922 kB] (141x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
1.6.2021 17.6.2021
Oznámení 4. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
 • Zobrazit soubor [622 kB] (192x)
 • Zobrazit soubor [182 kB] (181x)
 • Zobrazit soubor [879 kB] (168x)
 • Zobrazit soubor [142 kB] (161x)
 • Zobrazit soubor [34 kB] (151x)
 • Zobrazit soubor [4 MB] (166x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
1.6.2021 17.6.2021
Oznámení záměru pachtu nebytových prostor pohostinství č. p. 41 v místní části Platěnice
 • Zobrazit soubor [127 kB] (132x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
31.5.2021 15.6.2021
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany 3. 6. 2021
 • Zobrazit soubor [62 kB] (131x)
OZNÁMENÍ
31.5.2021 15.6.2021
Změna úředních hodin OÚ Moravany od 1. 6. 2021
 • Zobrazit soubor [6 kB] (138x)
OZNÁMENÍ
21.5.2021 3.6.2021
Zpráva z přezkoumání hospodaření Svazku obcí Loučná za rok 2020
 • Zobrazit soubor [854 kB] (133x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2020
21.5.2021 3.6.2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2020
 • Zobrazit soubor [634 kB] (133x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2020
17.5.2021 1.6.2021
Oznámení neveřejné otevírání obálek zájemců o koupi pozemků v lokalitě Z21 Moravany dne 31.5.2021
 • Zobrazit soubor [115 kB] (151x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
3.5.2021 31.5.2021
Oznámení 3. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
 • Zobrazit soubor [651 kB] (287x)
 • Zobrazit soubor [182 kB] (267x)
 • Zobrazit soubor [879 kB] (193x)
 • Zobrazit soubor [142 kB] (174x)
 • Zobrazit soubor [34 kB] (191x)
 • Zobrazit soubor [4 MB] (198x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
5.5.2021 31.5.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 15
 • Zobrazit soubor [679 kB] (158x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
10.5.2021 28.5.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích uzavření silnice č. III/32263 Chroustovice Turov
 • Zobrazit soubor [260 kB] (162x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
23.4.2021 27.5.2021
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů k platbě daně z nemovité věci na rok 2021
 • Zobrazit soubor [68 kB] (189x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
4.5.2021 21.5.2021
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 336/26 v k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [151 kB] (174x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
29.3.2021 30.4.2021
Oznámení aktuálního stavu prodeje pozemků v lokalitě Z21 Moravany ke dni 29.3.2021
 • Zobrazit soubor [825 kB] (308x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
15.4.2021 29.4.2021
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 28. 4. 2021
 • Zobrazit soubor [18 kB] (185x)
OZNÁMENÍ
15.4.2021 27.4.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 26. 4. 2021
 • Zobrazit soubor [94 kB] (186x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
27.1.2021 26.4.2021
Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení výskytu nebezpečné nákazy aviární influenzy
 • Zobrazit soubor [535 kB] (304x)
OZNÁMENÍ
9.4.2021 26.4.2021
Oznámení záměru pachtu multifunkční místnosti s příslušenstvím v 1 PP budovy Moravanského domu
 • Zobrazit soubor [128 kB] (191x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
3.2.2021 3.4.2021
Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k pronájmu
 • Zobrazit soubor [237 kB] (329x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
22.2.2021 31.3.2021
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany z důvodu karantény
 • Zobrazit soubor [49 kB] (283x)
OZNÁMENÍ
1.3.2021 31.3.2021
Dočasná změna úředních hodin OÚ Moravany od 1.3.2021
 • Zobrazit soubor [6 kB] (261x)
OZNÁMENÍ
10.3.2021 26.3.2021
Oznámení Českého statistické úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021
 • Zobrazit soubor [2 MB] (214x)
OZNÁMENÍ
1.3.2021 16.3.2021
Oznámení otevírání obálek zájemců o koupi pozemků v lokalitě Z21 Moravany dne 1.3.2021
 • Zobrazit soubor [181 kB] (278x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
18.2.2021 8.3.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 14
 • Zobrazit soubor [922 kB] (271x)
 • Zobrazit soubor [2 MB] (262x)
 • Zobrazit soubor [13 kB] (264x)
 • Zobrazit soubor [54 kB] (285x)
 • Zobrazit soubor [109 kB] (264x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
31.1.2021 1.3.2021
Oznámení 2. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
 • Zobrazit soubor [242 kB] (374x)
 • Zobrazit soubor [408 kB] (321x)
 • Zobrazit soubor [879 kB] (309x)
 • Zobrazit soubor [307 kB] (291x)
 • Zobrazit soubor [34 kB] (300x)
 • Zobrazit soubor [4 MB] (362x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
9.2.2021 27.2.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích označením na silnici č. III/32262 v Moravanech
 • Zobrazit soubor [186 kB] (255x)
 • Zobrazit soubor [289 kB] (257x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
3.12.2020 15.2.2021
Oznámení schválené výše ceny vodného a stočného pro rok 2021
 • Zobrazit soubor [22 kB] (345x)
OZNÁMENÍ
20.1.2021 14.2.2021
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2021
 • Zobrazit soubor [720 kB] (296x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2021
28.1.2021 12.2.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 2. 2021
 • Zobrazit soubor [16 kB] (261x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021
25.1.2021 9.2.2021
Oznámení otevírání obálek zájemců o koupi pozemků v lokalitě Z21 Moravany dne 25.1.2021
 • Zobrazit soubor [181 kB] (345x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
7.4.2020 9.2.2021
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2020
 • Zobrazit soubor [15 kB] (707x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
22.5.2020 9.2.2021
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2020
 • Zobrazit soubor [185 kB] (647x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
1.7.2020 9.2.2021
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2020
 • Zobrazit soubor [120 kB] (553x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
16.9.2020 9.2.2021
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2020
 • Zobrazit soubor [177 kB] (405x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
7.10.2020 9.2.2021
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2020
 • Zobrazit soubor [32 kB] (411x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
3.12.2020 9.2.2021
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2020
 • Zobrazit soubor [221 kB] (316x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
22.12.2020 9.2.2021
Oznámení o schválení rozpočtového provizoria obce Moravany
 • Zobrazit soubor [80 kB] (285x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
22.12.2020 9.2.2021
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené radou obce 2020
 • Zobrazit soubor [23 kB] (301x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
21.12.2020 7.2.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k připomínkám stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/32262 Moravany
 • Zobrazit soubor [171 kB] (305x)
 • Zobrazit soubor [289 kB] (310x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
15.2.2020 31.1.2021
Rozpočet obce Moravany na rok 2020
 • Zobrazit soubor [715 kB] (703x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
1.1.2021 29.1.2021
Oznámení změny poplatků za odpad a termíny svozů v obci Moravany na rok 2021
 • Zobrazit soubor [58 kB] (289x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
22.12.2020 25.1.2021
Oznámení záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
 • Zobrazit soubor [338 kB] (451x)
 • Zobrazit soubor [408 kB] (377x)
 • Zobrazit soubor [879 kB] (344x)
 • Zobrazit soubor [307 kB] (331x)
 • Zobrazit soubor [34 kB] (319x)
 • Zobrazit soubor [4 MB] (409x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
13.1.2021 17.1.2021
Upozornění na uzavření sběrného dvora v Moravanech dne 16. 1. 2021
 • Zobrazit soubor [7 kB] (282x)
OZNÁMENÍ
22.12.2020 11.1.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 13
 • Zobrazit soubor [682 kB] (278x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
18.12.2020 2.1.2021
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 231/20
 • Zobrazit soubor [93 kB] (290x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
28.4.2020 31.12.2020
Oznámení schválené ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2020
 • Zobrazit soubor [138 kB] (634x)
OZNÁMENÍ
14.12.2020 31.12.2020
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany od 23.12. do 31.12.2020
 • Zobrazit soubor [79 kB] (297x)
OZNÁMENÍ
15.6.2020 31.12.2020
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soukromá osoba - žádost a odpověď na poskytnutí pachtovních smluv
 • Zobrazit soubor [22 kB] (590x)
 • Zobrazit soubor [621 kB] (556x)
 • Zobrazit soubor [274 kB] (603x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
8.1.2020 31.12.2020
MŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022
 • Zobrazit soubor [9 kB] (730x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2020
8.1.2020 31.12.2020
MŠ Moravany rozpočet na rok 2020
 • Zobrazit soubor [13 kB] (733x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2020
11.11.2020 31.12.2020
MŠ Moravany změna rozpočtu č. 01/2020
 • Zobrazit soubor [117 kB] (290x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2020
8.1.2020 31.12.2020
ZŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022
 • Zobrazit soubor [9 kB] (710x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2020
8.1.2020 31.12.2020
ZŠ Moravany rozpočet na rok 2020
 • Zobrazit soubor [12 kB] (731x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2020
11.11.2020 31.12.2020
ZŠ Moravany změna rozpočtu č. 01/2020
 • Zobrazit soubor [101 kB] (314x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2020
17.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020
 • Zobrazit soubor [302 kB] (738x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020
24.6.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [314 kB] (563x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020
4.11.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [417 kB] (353x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020
16.2.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva OCH Pardubice
 • Zobrazit soubor [2 MB] (2125x)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
10.2.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL Moravany č. 11I2017
 • Zobrazit soubor [881 kB] (2019x)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
20.1.2020 31.12.2020
Výroční zpráva obce Moravany za rok 2019
 • Zobrazit soubor [249 kB] (400x)
VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
10.12.2020 25.12.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 215/20
 • Zobrazit soubor [94 kB] (308x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
8.12.2020 24.12.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 210/20
 • Zobrazit soubor [112 kB] (295x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
8.12.2020 23.12.2020
Záměr pachtu části pozemků v obci Moravany nad Loučnou na nichž je Duhové jezero
 • Zobrazit soubor [130 kB] (303x)
OZNÁMENÍ
30.1.2020 16.12.2020
Oznámení o změně výběru poplatku za odpady v Moravanech na rok 2020
 • Zobrazit soubor [12 kB] (703x)
 • Zobrazit soubor [8 kB] (657x)
 • Zobrazit soubor [16 kB] (693x)
 • Zobrazit soubor [14 kB] (682x)
 • Zobrazit soubor [21 kB] (695x)
 • Zobrazit soubor [20 kB] (694x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
3.12.2020 14.12.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2020
 • Zobrazit soubor [279 kB] (307x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
20.11.2020 8.12.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Svazku obcí Loučná k 31.10.2020
 • Zobrazit soubor [144 kB] (322x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2020
20.11.2020 8.12.2020
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná 2021
 • Zobrazit soubor [314 kB] (305x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2021
10.11.2020 25.11.2020
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany dne 16. 11. 2020
 • Zobrazit soubor [107 kB] (320x)
OZNÁMENÍ
5.11.2020 23.11.2020
MŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2021
 • Zobrazit soubor [15 kB] (340x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2021
5.11.2020 23.11.2020
MŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
 • Zobrazit soubor [9 kB] (328x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2021
5.11.2020 23.11.2020
ZŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2021
 • Zobrazit soubor [152 kB] (343x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2021
5.11.2020 23.11.2020
ZŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
 • Zobrazit soubor [161 kB] (333x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2021
22.10.2020 9.11.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky železničního přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Turov
 • Zobrazit soubor [192 kB] (316x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
22.10.2020 9.11.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu stanovení uzavírky železničního přejezdu mezi obcí Uhersko a Městec
 • Zobrazit soubor [1 MB] (351x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.10.2020 4.11.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 166/20
 • Zobrazit soubor [257 kB] (393x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
23.9.2020 31.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 1/2020
 • Zobrazit soubor [250 kB] (406x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
23.9.2020 31.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020
 • Zobrazit soubor [272 kB] (392x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
1.10.2020 31.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020
 • Zobrazit soubor [2 MB] (379x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
9.10.2020 31.10.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 162/20
 • Zobrazit soubor [128 kB] (360x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
9.10.2020 31.10.2020
Dočasná změna úředních hodin OÚ Moravany dle usnesení Vlády České Republiky
 • Zobrazit soubor [119 kB] (373x)
COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
23.9.2020 31.10.2020
Změna otevírací doby pošty v Moravanech
 • Zobrazit soubor [121 kB] (418x)
OZNÁMENÍ
7.10.2020 25.10.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 12
 • Zobrazit soubor [646 kB] (368x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
16.9.2020 20.10.2020
ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
 • Zobrazit soubor [254 kB] (401x)
OZNÁMENÍ
17.9.2020 12.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu parlamentu ČR
 • Zobrazit soubor [338 kB] (405x)
OZNÁMENÍ
17.9.2020 12.10.2020
Oznámení voličům o zřízení volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla
 • Zobrazit soubor [87 kB] (372x)
OZNÁMENÍ
3.8.2020 3.10.2020
Oznámení stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu parlamentu
 • Zobrazit soubor [187 kB] (491x)
OZNÁMENÍ
17.8.2020 3.10.2020
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2. a 3. 10.2020
 • Zobrazit soubor [184 kB] (439x)
OZNÁMENÍ
18.9.2020 30.9.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 9. 2020
 • Zobrazit soubor [226 kB] (368x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
9.9.2020 24.9.2020
Oznámení odstávky vody v Moravanech od společnosti Vodovy a kanalizace Holice
 • Zobrazit soubor [871 kB] (427x)
OZNÁMENÍ
3.9.2020 21.9.2020
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - pohostinství č. p. 41 v Platěnicích
 • Zobrazit soubor [136 kB] (444x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
31.8.2020 17.9.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace zásad č. 3 územního rozvoje Pardubického kraje
 • Zobrazit soubor [118 kB] (420x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.8.2020 31.8.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/32256 v Moravanech
 • Zobrazit soubor [333 kB] (430x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.8.2020 28.8.2020
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 262/5 v k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [154 kB] (472x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
11.8.2020 28.8.2020
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 36/3 v k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [281 kB] (477x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
13.7.2020 30.7.2020
Oznámení záměru prodeje části pozemků v k. ú. Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [189 kB] (454x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
7.7.2020 25.7.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 11
 • Zobrazit soubor [810 kB] (432x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
1.7.2020 15.7.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení a situace uzavírky silnice Dašice Hrochův Týnec
 • Zobrazit soubor [147 kB] (415x)
 • Zobrazit soubor [2 MB] (424x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
29.6.2020 14.7.2020
Veřejná vyhláška - Schválení společného povolení ZTI Moravany lokalita Z21, SO 01 Pozemní komunikace
 • Zobrazit soubor [159 kB] (460x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
30.6.2019 30.6.2020
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2018
 • Zobrazit soubor [943 kB] (731x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
10.6.2020 28.6.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky silnice č. III/32256 Platěnice Dolní Roveň
 • Zobrazit soubor [239 kB] (454x)
 • Zobrazit soubor [6 MB] (466x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
10.6.2020 28.6.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky silnice č. III/32259 Uhersko Čeradice
 • Zobrazit soubor [665 kB] (458x)
 • Zobrazit soubor [6 MB] (443x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
15.6.2020 24.6.2020
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 24. 6. 2020
 • Zobrazit soubor [128 kB] (462x)
OZNÁMENÍ
2.6.2020 22.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2019
 • Zobrazit soubor [3 MB] (441x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
2.6.2020 22.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2019
 • Zobrazit soubor [579 kB] (492x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
10.6.2020 22.6.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 22. 6. 2020
 • Zobrazit soubor [19 kB] (454x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
27.5.2020 16.6.2020
Oznámení záměru směny pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [169 kB] (497x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
27.5.2020 14.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019
 • Zobrazit soubor [3 MB] (471x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
27.5.2020 14.6.2020
Rozvaha DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019
 • Zobrazit soubor [1 MB] (474x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
27.5.2020 14.6.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019
 • Zobrazit soubor [2 MB] (472x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
27.5.2020 14.6.2020
Výkaz zisku a ztrát DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019
 • Zobrazit soubor [759 kB] (467x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
27.5.2020 14.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019
 • Zobrazit soubor [905 kB] (477x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
22.5.2020 8.6.2020
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí zrušení a nové povolení nakládání s povrchovými vodami VD Platěnice NSV
 • Zobrazit soubor [173 kB] (481x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
20.5.2020 8.6.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na ZTI Moravany lokalita Z21
 • Zobrazit soubor [79 kB] (451x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
17.4.2020 5.6.2020
Upozornění na změnu úředních hodin Obecního Úřadu Moravany od 20. 04. 2020
 • Zobrazit soubor [111 kB] (517x)
OZNÁMENÍ
18.12.2017 5.6.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Moravany na rok 2019 a 2020
 • Zobrazit soubor [265 kB] (1583x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
15.5.2020 4.6.2020
Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2019
 • Zobrazit soubor [195 kB] (503x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019
15.5.2020 4.6.2020
Zpráva z přezkoumání hospodaření Svazku obcí Loučná za rok 2019
 • Zobrazit soubor [273 kB] (482x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019
21.5.2020 2.6.2020
Upozornění na lhůtu pro platbu za komunální odpad na rok 2020
 • Zobrazit soubor [227 kB] (467x)
OZNÁMENÍ
14.5.2020 2.6.2020
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 450/19 v k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [438 kB] (485x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
24.11.2019 31.5.2020
Přeladění na nový televizní signál DVB-T2
 • Zobrazit soubor [288 kB] (684x)
OZNÁMENÍ
7.4.2020 31.5.2020
Oznámení zrušení sankcí a posunutí termínu úhrady za poplatky odpadu
 • Zobrazit soubor [7 kB] (503x)
OZNÁMENÍ
20.6.2019 30.5.2020
Závěrečný účet hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2018 včetně příloh
 • Zobrazit soubor [144 kB] (798x)
 • Zobrazit soubor [674 kB] (754x)
 • Zobrazit soubor [79 kB] (742x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2018
24.4.2020 28.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů k platbě daně z nemovité věci na rok 2020
 • Zobrazit soubor [69 kB] (497x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.5.2020 25.5.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky silnice Městec Uhersko
 • Zobrazit soubor [315 kB] (490x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.5.2020 25.5.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 10
 • Zobrazit soubor [638 kB] (451x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
5.5.2020 22.5.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v Moravanech ulice Smetanova
 • Zobrazit soubor [319 kB] (462x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
17.12.2019 30.4.2020
Upozornění týkající se sběru a výběru poplatků za odpady 2020
 • Zobrazit soubor [197 kB] (597x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
1.4.2020 30.4.2020
Stanovisko MŽP k nakládaní s odpady v době koronavirové pandemie
 • Zobrazit soubor [506 kB] (512x)
OZNÁMENÍ
29.5.2019 30.4.2020
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Loučná za rok 2018
 • Zobrazit soubor [5 MB] (671x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018
16.4.2020 27.4.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 4. 2020
 • Zobrazit soubor [200 kB] (489x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
16.3.2020 22.4.2020
Upozornění na změnu úředních hodin OÚ Moravany dle nařízení vlády
 • Zobrazit soubor [171 kB] (521x)
OZNÁMENÍ
6.4.2020 22.4.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, označení změny na silnici III/322 63 Moravany
 • Zobrazit soubor [698 kB] (505x)
OZNÁMENÍ
13.3.2020 14.4.2020
Usnesení Vlády o krizových opatřeních k vyhlášenému nouzovému stavu
 • Zobrazit soubor [128 kB] (518x)
OZNÁMENÍ
25.3.2020 10.4.2020
Informace náměstka hejtmana k omezení veřejné dopravy v době nouzového stavu
 • Zobrazit soubor [298 kB] (520x)
OZNÁMENÍ
24.3.2020 9.4.2020
Nařízení Státní Veterinární Správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření
 • Zobrazit soubor [23 kB] (568x)
OZNÁMENÍ
20.3.2020 5.4.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu před ZŠ Moravany v ulici Smetanova
 • Zobrazit soubor [169 kB] (522x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.3.2020 2.4.2020
Opatření hejtmana v době nouzového stavu a povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest 03/2020
 • Zobrazit soubor [96 kB] (525x)
OZNÁMENÍ
17.3.2020 1.4.2020
Oznámení o uzavření sběrného dvora v Moravanech, Platěnicích, Turově a Moravanském z důvodu nařízené karantény
 • Zobrazit soubor [210 kB] (494x)
OZNÁMENÍ
19.2.2020 31.3.2020
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a přípravě zjišťování průběhu hranic pozemků v Městci, Chroustovicích a Turově
 • Zobrazit soubor [43 kB] (524x)
OZNÁMENÍ
19.2.2020 31.3.2020
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v Městci, Chroustovicích a Turově
 • Zobrazit soubor [53 kB] (524x)
OZNÁMENÍ
13.3.2020 31.3.2020
Nařízení o zrušení mimořádných veterinárních opatření
 • Zobrazit soubor [29 kB] (498x)
OZNÁMENÍ
9.3.2020 26.3.2020
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a zápisu z úvodního jednání Městec
 • Zobrazit soubor [549 kB] (511x)
OZNÁMENÍ
12.3.2020 13.3.2020
Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
 • Zobrazit soubor [43 kB] (510x)
OZNÁMENÍ
18.2.2020 10.3.2020
Nařízení Státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy
 • Zobrazit soubor [376 kB] (547x)
OZNÁMENÍ
13.2.2020 4.3.2020
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a pověření k vstupu na pozemky v Městci, Chroustovicích a Turově
 • Zobrazit soubor [362 kB] (523x)
OZNÁMENÍ
13.2.2020 4.3.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 9
 • Zobrazit soubor [416 kB] (524x)
 • Zobrazit soubor [1 MB] (497x)
 • Zobrazit soubor [14 kB] (492x)
 • Zobrazit soubor [65 kB] (491x)
 • Zobrazit soubor [770 kB] (477x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
4.2.2020 22.2.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k připomínkám na označení a omezení místní úpravy provozu na silnici č. III/32263 Moravany
 • Zobrazit soubor [51 kB] (513x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
27.1.2020 13.2.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, označení omezení rychlosti na silnici III/322 56 Moravany Platěnice
 • Zobrazit soubor [64 kB] (514x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.3.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [90 kB] (835x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
9.5.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [84 kB] (805x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
30.5.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [120 kB] (772x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
17.7.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [227 kB] (673x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
3.9.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [16 kB] (652x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
2.10.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [203 kB] (650x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
13.11.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [253 kB] (571x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
13.11.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 8 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [95 kB] (605x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
2.12.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 9 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [156 kB] (580x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
17.12.2019 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 10 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [21 kB] (555x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
8.1.2020 6.2.2020
Rozpočtové opatření č. 11 obce Moravany schválené radou obce 2019
 • Zobrazit soubor [372 kB] (548x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
22.1.2020 6.2.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 5. 2. 2020
 • Zobrazit soubor [186 kB] (550x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
18.12.2019 5.2.2020
Oznámení o schválení rozpočtového provizoria obce Moravany
 • Zobrazit soubor [78 kB] (557x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
17.1.2020 5.2.2020
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2020
 • Zobrazit soubor [715 kB] (512x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
11.2.2019 31.1.2020
Rozpočet obce Moravany na rok 2019
 • Zobrazit soubor [497 kB] (941x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
3.9.2019 31.1.2020
ZŠ Moravany změna rozpočtu č.1 na rok 2019
 • Zobrazit soubor [89 kB] (649x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2019
13.11.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2019 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [296 kB] (588x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
6.1.2020 24.1.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách k. ú. Městec
 • Zobrazit soubor [289 kB] (542x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
17.12.2019 5.1.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 8
 • Zobrazit soubor [645 kB] (556x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
25.4.2019 31.12.2019
Oznámení schválené výše ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2019
 • Zobrazit soubor [130 kB] (834x)
OZNÁMENÍ
1.2.2019 31.12.2019
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soukromá osoba - žádost a odpověď nahlédnutí do matrik
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1461x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
28.8.2019 31.12.2019
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - spolek UPLACENI.CZ - žádost a odpověď na podání nabídek na veřejné zakázky
 • Zobrazit soubor [343 kB] (655x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
17.10.2019 31.12.2019
Příprava rozpočtu obce Moravany na rok 2020
 • Zobrazit soubor [152 kB] (639x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
18.12.2019 31.12.2019
Obec Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023
 • Zobrazit soubor [17 kB] (531x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
18.12.2018 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Moravany na rok 2020 a 2021
 • Zobrazit soubor [136 kB] (916x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2019
18.12.2018 31.12.2019
MŠ Moravany rozpočet na rok 2019
 • Zobrazit soubor [12 kB] (880x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2019
20.11.2019 31.12.2019
MŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zobrazit soubor [13 kB] (610x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2020
20.11.2019 31.12.2019
MŠ Moravany návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

 • Zobrazit soubor [9 kB] (587x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2020
18.12.2018 31.12.2019
ZŠ Moravany rozpočet na rok 2019
 • Zobrazit soubor [204 kB] (878x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2019
18.12.2018 31.12.2019
ZŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
 • Zobrazit soubor [159 kB] (867x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2019
20.11.2019 31.12.2019
ZŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zobrazit soubor [185 kB] (590x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2020
20.11.2019 31.12.2019
ZŠ Moravany návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022
 • Zobrazit soubor [10 kB] (588x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2020
10.12.2018 31.12.2019
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2019
 • Zobrazit soubor [15 kB] (843x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019
10.12.2018 31.12.2019
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná 2020 – 2023
 • Zobrazit soubor [28 kB] (861x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019
14.12.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019
 • Zobrazit soubor [241 kB] (1013x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
10.12.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje původní opatření proti kůrovci a souším pro vlastníky lesů
 • Zobrazit soubor [208 kB] (550x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.1.2019 31.12.2019
Výroční zpráva obce Moravany za rok 2018
 • Zobrazit soubor [247 kB] (965x)
VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
20.12.2018 26.12.2019
Oznámení o uzavření sběrného dvora 26. 12. 2018
 • Zobrazit soubor [105 kB] (979x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
4.12.2019 23.12.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj akt. č. 3
 • Zobrazit soubor [144 kB] (565x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
4.12.2019 23.12.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva na podání připomínek na označení a omezení místního provozu na silnici č. III/32256 Moravany Platěnice
 • Zobrazit soubor [179 kB] (542x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.11.2019 9.12.2019
Obec Moravany návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023
 • Zobrazit soubor [17 kB] (542x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020
19.11.2019 9.12.2019
Návrh rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020
 • Zobrazit soubor [302 kB] (584x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020
19.11.2019 9.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020-2022
 • Zobrazit soubor [215 kB] (602x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020
28.11.2019 9.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 9. 12. 2019
 • Zobrazit soubor [257 kB] (595x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
18.11.2019 5.12.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 7
 • Zobrazit soubor [340 kB] (612x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
4.9.2019 30.11.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
 • Zobrazit soubor [298 kB] (646x)
 • Zobrazit soubor [246 kB] (655x)
 • Zobrazit soubor [732 kB] (608x)
OZNÁMENÍ
20.5.2019 29.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o nalezení střelné zbraně
 • Zobrazit soubor [401 kB] (696x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
8.11.2019 27.11.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Svazku obcí Loučná k 31.10.2019
 • Zobrazit soubor [140 kB] (589x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019
8.11.2019 27.11.2019
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná 2020
 • Zobrazit soubor [147 kB] (584x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2020
29.10.2019 15.11.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/32258 mezi obcí Dolní Roveň a Prachovice
 • Zobrazit soubor [265 kB] (593x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.10.2019 7.11.2019
Oznámení záměru pachtu přívodního řádu a vodovodu Turov a Čeradice
 • Zobrazit soubor [254 kB] (564x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.10.2019 7.11.2019
Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce 6. 11. 2019
 • Zobrazit soubor [169 kB] (588x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
16.9.2019 1.11.2019
Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
 • Zobrazit soubor [142 kB] (594x)
OZNÁMENÍ
16.9.2019 31.10.2019
Oznámení občanům o zahájení výdeje objednaných kompostérů
 • Zobrazit soubor [210 kB] (613x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
9.10.2019 27.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Městec, Chroustovice a Turov Nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [27 kB] (605x)
OZNÁMENÍ
2.10.2019 24.10.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 6
 • Zobrazit soubor [666 kB] (584x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
4.10.2019 23.10.2019
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 23. 10. 2019
 • Zobrazit soubor [63 kB] (615x)
OZNÁMENÍ
3.9.2019 5.10.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k obnově a zalesňování lesů
 • Zobrazit soubor [195 kB] (577x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.9.2019 3.10.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/322 69 mezi obcí Horní Roveň a Čeradice
 • Zobrazit soubor [384 kB] (590x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.9.2019 29.9.2019
Oznámení o uzavření sběrného dvora
 • Zobrazit soubor [105 kB] (613x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
11.9.2019 23.9.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 23. 9. 2019
 • Zobrazit soubor [164 kB] (601x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
4.9.2019 7.9.2019
Uzavření obecního úřadu
 • Zobrazit soubor [5 kB] (592x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
5.8.2019 28.8.2019
Usnesení o vydání dražební vyhlášky na provedení elektronické dražby nemovitých věcí
 • Zobrazit soubor [96 kB] (615x)
OZNÁMENÍ
21.7.2019 21.8.2019
Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování a změny územního plánu Moravany č. 1 / 2019
 • Zobrazit soubor [216 kB] (674x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
29.7.2019 17.8.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/322 63 mezi obcí Turov a Uhersko
 • Zobrazit soubor [112 kB] (603x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
3.7.2019 25.7.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 5
 • Zobrazit soubor [775 kB] (663x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
2.7.2019 20.7.2019
Stížnost zaměstnanců základní školy a výsledek šetření České školní inspekce
 • Zobrazit soubor [502 kB] (660x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
24.6.2019 11.7.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Městec obce Chroustovice
 • Zobrazit soubor [4 MB] (699x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
24.6.2019 11.7.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku železničního přejezdu Turov a Slepotice
 • Zobrazit soubor [175 kB] (657x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.6.2019 8.7.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace zásad č. 2 územního rozvoje Pardubického kraje
 • Zobrazit soubor [30 kB] (679x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.6.2019 5.7.2019
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na kanalizační stoku a dešťovou kanalizaci v rámci prodloužení sítí Moravany pro 6 rodinných domů
 • Zobrazit soubor [243 kB] (689x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.6.2019 5.7.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označením prováděných prací u domu č.p. 154 v ulici 9. května
 • Zobrazit soubor [194 kB] (711x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.7.2018 30.6.2019
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2017
 • Zobrazit soubor [129 kB] (1242x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
19.9.2018 30.6.2019
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2017 - Příloha č. 1 kontrola hospodaření
 • Zobrazit soubor [551 kB] (1107x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
19.9.2018 30.6.2019
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2017 - Příloha č. 2 hospodaření PO
 • Zobrazit soubor [455 kB] (1119x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.6.2018 30.6.2019
Závěrečný účet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2017 a příloha č.1
 • Zobrazit soubor [144 kB] (1281x)
 • Zobrazit soubor [465 kB] (1232x)
 • Zobrazit soubor [77 kB] (1266x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2017
5.6.2019 24.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2018
 • Zobrazit soubor [517 kB] (705x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
5.6.2019 24.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2018
 • Zobrazit soubor [667 kB] (712x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
13.6.2019 24.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 6. 2019
 • Zobrazit soubor [242 kB] (660x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
20.5.2019 6.6.2019
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na prodloužení inž. sítí Moravany pro výstavbu 6 rodinných domů
 • Zobrazit soubor [158 kB] (696x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
13.5.2019 31.5.2019
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 29. 5. 2019
 • Zobrazit soubor [20 kB] (709x)
OZNÁMENÍ
25.4.2019 30.5.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Moravanech pro volby do EU 2019
 • Zobrazit soubor [150 kB] (763x)
OZNÁMENÍ
7.5.2019 29.5.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 4
 • Zobrazit soubor [483 kB] (749x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
9.5.2019 28.5.2019
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou p. č. 45/3
 • Zobrazit soubor [124 kB] (797x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
26.4.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně za nemovité věci 2019
 • Zobrazit soubor [18 kB] (760x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
8.4.2019 26.5.2019
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
 • Zobrazit soubor [178 kB] (754x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
9.5.2019 26.5.2019
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
 • Zobrazit soubor [341 kB] (737x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
6.5.2019 23.5.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na prodloužení inž. sítí Moravany pro výstavbu 6 rodinných domů
 • Zobrazit soubor [172 kB] (713x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
25.4.2019 13.5.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2018 a přílohy 1. až 3.
 • Zobrazit soubor [180 kB] (752x)
 • Zobrazit soubor [674 kB] (719x)
 • Zobrazit soubor [79 kB] (756x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2018
17.4.2019 7.5.2019
Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2018
 • Zobrazit soubor [496 kB] (779x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018
17.4.2019 7.5.2019
Zpráva z přezkoumání hospodaření Svazku obcí Loučná za rok 2018
 • Zobrazit soubor [5 MB] (767x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018
23.4.2018 29.4.2019
Schválení výše ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2018
 • Zobrazit soubor [115 kB] (1361x)
OZNÁMENÍ
8.4.2019 28.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Městec obce Chroustovice
 • Zobrazit soubor [4 MB] (789x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
9.4.2019 26.4.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na prodloužení inž. sítí Moravany pro výstavbu
 • Zobrazit soubor [172 kB] (737x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.4.2019 25.4.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 4. 2019
 • Zobrazit soubor [253 kB] (745x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
18.3.2019 19.4.2019
Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Hrochův Týnec
 • Zobrazit soubor [142 kB] (757x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
2.4.2019 19.4.2019
Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Prachovice u Dašic
 • Zobrazit soubor [126 kB] (780x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
18.3.2019 4.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, označení silnice III/322 56 u přechodu ZŠ Moravany
 • Zobrazit soubor [198 kB] (757x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.3.2019 1.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice mezi obcí Moravany a místní částí Turov a obcí Uhersko
 • Zobrazit soubor [91 kB] (744x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.3.2019 1.4.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách k.ú. Turov, části k.ú. Čeradice a Uhersko
 • Zobrazit soubor [446 kB] (794x)
 • Zobrazit soubor [1 MB] (801x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
12.3.2019 29.3.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/322 46 v místní části Podbor až přejezd Hrochův Týnec
 • Zobrazit soubor [1 MB] (828x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
6.3.2019 25.3.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení dálnice D35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [2 MB] (817x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
5.3.2019 22.3.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Turově
 • Zobrazit soubor [369 kB] (804x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
27.2.2019 18.3.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku křižovatky v Platěnicích
 • Zobrazit soubor [433 kB] (809x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.12.2018 6.3.2019
Usnesení o vydání dražební vyhlášky na provedení elektronické dražby nemovitých věcí
 • Zobrazit soubor [171 kB] (950x)
OZNÁMENÍ
15.2.2019 4.3.2019
Oznámení záměru pronájmu pozemků v k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [527 kB] (811x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
14.2.2019 4.3.2019
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor stravovacího zařízení Senior centra v Moravanech
 • Zobrazit soubor [143 kB] (809x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
1.1.2019 28.2.2019
Upozornění týkající se výběru poplatků za odpady 2019
 • Zobrazit soubor [134 kB] (944x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
22.3.2017 26.2.2019
Rozpočtový výhled obce Moravany 2017
 • Zobrazit soubor [413 kB] (1878x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
12.1.2018 26.2.2019
MŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
 • Zobrazit soubor [147 kB] (827x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2018
12.1.2018 26.2.2019
ZŠ Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
 • Zobrazit soubor [148 kB] (805x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2018
18.12.2017 26.2.2019
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2018
 • Zobrazit soubor [226 kB] (1320x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018
4.6.2018 26.2.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí Loučná schválené valnou radou
 • Zobrazit soubor [219 kB] (1281x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018
18.12.2017 26.2.2019
Rozpočtový výhled a schválený rozpočet DSO Chroustovice
 • Zobrazit soubor [10 kB] (1409x)
 • Zobrazit soubor [33 kB] (1442x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2018
6.2.2019 25.2.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 2 příspěvky
 • Zobrazit soubor [16 kB] (818x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
6.2.2019 25.2.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 1 rozpočet
 • Zobrazit soubor [2 MB] (830x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
6.2.2019 25.2.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 3
 • Zobrazit soubor [420 kB] (835x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
6.2.2019 25.2.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 3 vzor veřejnoprávní smlouvy
 • Zobrazit soubor [45 kB] (813x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
6.2.2019 25.2.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 4 vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytování pečovatelské sluzby
 • Zobrazit soubor [109 kB] (838x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
22.2.2016 22.2.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 2 o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Horní Roveň
 • Zobrazit soubor [863 kB] (2407x)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
22.2.2016 22.2.2019
Veřejnoprávní smlouva SOKOL Moravany
 • Zobrazit soubor [851 kB] (2384x)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
22.2.2016 22.2.2019
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Pardubice
 • Zobrazit soubor [2 MB] (2357x)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
11.1.2019 15.2.2019
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2019
 • Zobrazit soubor [494 kB] (876x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
28.1.2019 14.2.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy návrh a výzva na označení místní úpravy provozu na silnici č. III/32256 v obci Moravany
 • Zobrazit soubor [175 kB] (844x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
28.1.2019 14.2.2019
Veřejná vyhláška - stavební povolení dálnice D35 Časy – Ostrov (R35 Časy – Ostrov)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
12.1.2018 13.2.2019
Rozpočet MŠ na rok 2018
 • Zobrazit soubor [159 kB] (1409x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2018
12.1.2018 13.2.2019
Rozpočet ZŠ na rok 2018
 • Zobrazit soubor [161 kB] (1392x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2018
13.2.2018 31.1.2019
Rozpočet obce Moravany na rok 2018
 • Zobrazit soubor [350 kB] (1379x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
28.2.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2018
 • Zobrazit soubor [165 kB] (1374x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
30.4.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2018
 • Zobrazit soubor [178 kB] (1279x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
17.5.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2018
 • Zobrazit soubor [179 kB] (1218x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
11.7.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2018
 • Zobrazit soubor [16 kB] (1207x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
17.9.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2018
 • Zobrazit soubor [11 kB] (1130x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
8.10.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2018
 • Zobrazit soubor [27 kB] (1038x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
8.10.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené radou obce 2018
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1108x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
14.12.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 8 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [163 kB] (903x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
11.1.2019 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 9 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [247 kB] (851x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
14.1.2019 31.1.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o dokončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí povolení stavby Dálnice D35 Časy – Ostrov
 • Zobrazit soubor [178 kB] (865x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
20.12.2018 30.1.2019
Pravidla rozpočtového provizoria
 • Zobrazit soubor [110 kB] (778x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019
16.1.2019 28.1.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28. 1. 2019
 • Zobrazit soubor [220 kB] (895x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
20.12.2018 7.1.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2018 č. 02
 • Zobrazit soubor [498 kB] (700x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
21.12.2018 1.1.2019
Oznámení o uzavření obecního úřadu 21. - 31. 12. 2018
 • Zobrazit soubor [101 kB] (850x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
5.9.2018 31.12.2018
Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
 • Zobrazit soubor [63 kB] (1135x)
OZNÁMENÍ
18.1.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - pan J. Kopřiva - otázky k bytu v domě č.p.8 Moravany - Platěnice
 • Zobrazit soubor [365 kB] (1415x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
27.2.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - paní N. Vančurová - otázka výše odměny starosty za aktuální volební období
 • Zobrazit soubor [13 kB] (1383x)
 • Zobrazit soubor [87 kB] (1398x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
3.9.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - pan J. Kopřiva - otázky k nájmu bytu v domě č.p.8 Moravany - Platěnice
 • Zobrazit soubor [173 kB] (1071x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
3.9.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - pan J. Kopřiva - otázky dokumentu k bytu v domě č.p.8 Moravany - Platěnice
 • Zobrazit soubor [153 kB] (1117x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
6.6.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - firma Duponti s. r. o. - žádost a odpověď na náklady a služby GDPR
 • Zobrazit soubor [488 kB] (1098x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
20.12.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet DSO Svazku obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2018
 • Zobrazit soubor [336 kB] (1196x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2018
12.2.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Obec Moravany - Výroční zpráva 2017
 • Zobrazit soubor [235 kB] (1366x)
VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
30.11.2018 18.12.2018
Návrh na střednědobý výhled rozpočtu MŠ Moravany na rok 2020 a 2021
 • Zobrazit soubor [139 kB] (789x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2018
30.11.2018 17.12.2018
MŠ Moravany změna v rozpočtu č. 1 / 2018
 • Zobrazit soubor [80 kB] (931x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2018
30.11.2018 17.12.2018
MŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2019
 • Zobrazit soubor [178 kB] (895x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2019
30.11.2018 17.12.2018
ZŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
 • Zobrazit soubor [29 kB] (896x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2019
29.10.2018 15.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019
 • Zobrazit soubor [237 kB] (1054x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019
27.11.2018 14.12.2018
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou p. č. 110/87
 • Zobrazit soubor [145 kB] (979x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
27.11.2018 14.12.2018
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Platěnice č. p. 300/11
 • Zobrazit soubor [362 kB] (987x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
27.11.2018 14.12.2018
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou p. č. 110/88
 • Zobrazit soubor [306 kB] (939x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
26.11.2018 13.12.2018
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - firma Fineliner z.s. - žádost a odpověď na kastrační program
 • Zobrazit soubor [163 kB] (899x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
26.11.2018 13.12.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení Dálnice D35 Časy – Ostrov (R35 Časy – Ostrov)
 • Zobrazit soubor [401 kB] (957x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
26.11.2018 13.12.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu v Moravanech
 • Zobrazit soubor [413 kB] (960x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
26.11.2018 13.12.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku železničního přejezdu Turov
 • Zobrazit soubor [358 kB] (946x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
30.11.2018 10.12.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10. 12. 2018
 • Zobrazit soubor [244 kB] (940x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
21.11.2018 7.12.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Městec obce Chroustovice
 • Zobrazit soubor [5 MB] (915x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
12.9.2018 3.12.2018
Oznámení záměru pronájmu restaurace s kuchyní v objektu Moravanský dům (dříve sokolovna)
 • Zobrazit soubor [188 kB] (1169x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
8.11.2018 28.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2018 č. 01
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1005x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
1.11.2018 20.11.2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná 2019
 • Zobrazit soubor [152 kB] (997x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019
1.11.2018 20.11.2018
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na rok 2020-2023
 • Zobrazit soubor [181 kB] (987x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019
1.11.2018 19.11.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu v ulici B. Němcové v Moravanech
 • Zobrazit soubor [470 kB] (1048x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
26.10.2018 13.11.2018
Veřejná vyhláška - Vydání stavebního povolení na vodovodní přeložky a další úpravy u dálnice D35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1046x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
24.10.2018 12.11.2018
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí a vydání stavebního povolení dálnice D35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [271 kB] (1063x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
22.10.2018 9.11.2018
Oznámení záměru pronájmu pozemků v k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [208 kB] (981x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
23.10.2018 8.11.2018
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 7.11.2018
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1046x)
OZNÁMENÍ
18.10.2018 5.11.2018
Oznámení ukončení revize údajů katastru nemovistostí Moravanský
 • Zobrazit soubor [277 kB] (1037x)
OZNÁMENÍ
10.5.2017 3.11.2018
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [476 kB] (1508x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
16.10.2018 2.11.2018
Veřejná vyhláška - Stavební povolení dálnice D35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1047x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
22.10.2018 2.11.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 2. 11. 2018
 • Zobrazit soubor [118 kB] (969x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
11.10.2018 31.10.2018
Záměr pachtu provozování vodovodu v obci Moravany
 • Zobrazit soubor [182 kB] (1112x)
OZNÁMENÍ
8.10.2018 24.10.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Moravany
 • Zobrazit soubor [70 kB] (1036x)
OZNÁMENÍ
2.10.2018 22.10.2018
Zápis č. 21 ze zasedání OZ 2018
 • Zobrazit soubor [227 kB] (1082x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
22.8.2018 20.10.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
 • Zobrazit soubor [299 kB] (1075x)
 • Zobrazit soubor [249 kB] (1067x)
 • Zobrazit soubor [808 kB] (1126x)
OZNÁMENÍ
11.7.2017 8.10.2018
OZV 1/2017 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1691x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
11.7.2017 8.10.2018
OZV 2/2017 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 • Zobrazit soubor [776 kB] (1726x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
11.7.2017 8.10.2018
OZV 3/2017 - o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
 • Zobrazit soubor [693 kB] (1649x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
20.9.2018 7.10.2018
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Moravany
 • Zobrazit soubor [24 kB] (1033x)
OZNÁMENÍ
11.9.2018 30.9.2018
Návrh opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu v ulicici B. Němcové Moravanech a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
 • Zobrazit soubor [460 kB] (1067x)
OZNÁMENÍ
3.9.2018 25.9.2018
Opatření obecné povahy na přechodnou úpravy provozu na pozemních komunikacích v Platěnicích
 • Zobrazit soubor [277 kB] (1064x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.9.2018 19.9.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 19. 9. 2018
 • Zobrazit soubor [24 kB] (1098x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
30.8.2018 17.9.2018
Oznámení záměru pronájmu pozemku v Moravanech
 • Zobrazit soubor [130 kB] (1063x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.8.2018 17.9.2018
Oznámení záměru pronájmu pozemků v Turově
 • Zobrazit soubor [203 kB] (1081x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.8.2018 17.9.2018
Oznámení záměru pronájmu Rybárny
 • Zobrazit soubor [139 kB] (1069x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.8.2018 17.9.2018
Oznámení záměru pronájmu prostor v Senior centru Moravany
 • Zobrazit soubor [127 kB] (1095x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.8.2018 17.9.2018
Oznámení záměru pronájmu areálu u Duhového jezera p. č. 78/10
 • Zobrazit soubor [133 kB] (1103x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
13.8.2018 16.9.2018
Oznámení zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí vodního díla v rámci dálnice D-35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [726 kB] (1109x)
OZNÁMENÍ
10.9.2018 15.9.2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisi v obci Moravany
 • Zobrazit soubor [142 kB] (1013x)
OZNÁMENÍ
11.7.2018 31.7.2018
Zápis č.20 ze zasedání OZ 2018
 • Zobrazit soubor [402 kB] (1154x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
6.4.2018 30.6.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2017 a příloha č.1
 • Zobrazit soubor [153 kB] (1225x)
 • Zobrazit soubor [465 kB] (1250x)
 • Zobrazit soubor [77 kB] (1245x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2017
6.6.2018 28.6.2018
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2017
 • Zobrazit soubor [459 kB] (1188x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
6.6.2018 28.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2017
 • Zobrazit soubor [549 kB] (1159x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
14.6.2018 27.6.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 6. 2018
 • Zobrazit soubor [296 kB] (1186x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
22.5.2018 11.6.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice v místní části Podbor
 • Zobrazit soubor [84 kB] (1170x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.5.2018 4.6.2018
Záměr pronájmu místnosti v Senior centru Moravany
 • Zobrazit soubor [116 kB] (1187x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
26.4.2018 30.5.2018
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně za nemovité věci 2018
 • Zobrazit soubor [23 kB] (1181x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.4.2018 29.5.2018
Dražební vyhláška - konání dražby movitých věcí č. j. 121 EX 4736/1654
 • Zobrazit soubor [144 kB] (1258x)
OZNÁMENÍ
19.3.2018 20.5.2018
Záměr prodeje stavebních pozemků u Duhového jezera
 • Zobrazit soubor [313 kB] (1242x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.4.2018 18.5.2018
Oznámení záměru prodeje stavebních pozemků z k. ú. Platěnice
 • Zobrazit soubor [353 kB] (1248x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.4.2018 18.5.2018
Zápis č.19 ze zasedání OZ 2018
 • Zobrazit soubor [406 kB] (1203x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
15.4.2018 26.4.2018
Sběr nebezpečných odpadů 25. 4. 2018
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1192x)
OZNÁMENÍ
5.4.2018 19.4.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18. 4. 2018
 • Zobrazit soubor [336 kB] (1275x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
23.2.2018 31.3.2018
Výzva katastrálního úřadu vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
 • Zobrazit soubor [299 kB] (1270x)
 • Zobrazit soubor [249 kB] (1280x)
 • Zobrazit soubor [837 kB] (1306x)
OZNÁMENÍ
27.2.2018 19.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou uzavírku železničního přejezdu Turov
 • Zobrazit soubor [781 kB] (1301x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
28.2.2018 19.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou uzavírku železničního přejezdu Uhersko
 • Zobrazit soubor [814 kB] (1274x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
26.2.2018 16.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na povolení vyjímky ze zákazu rušení bobra evropského
 • Zobrazit soubor [1005 kB] (1428x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
19.2.2018 8.3.2018
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [271 kB] (1322x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
19.2.2018 8.3.2018
Záměr směny pozemku k. ú. Moravany nad Loučnou a Moravanský
 • Zobrazit soubor [183 kB] (1291x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
2.2.2018 7.3.2018
Veřejná vyhláška - ¨Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Moravany
 • Zobrazit soubor [261 kB] (1259x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
13.2.2018 5.3.2018
Zápis č.18 ze zasedání OZ 2018
 • Zobrazit soubor [418 kB] (1259x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
21.11.2017 1.3.2018
Záměr prodeje stavebních pozemků Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [357 kB] (1313x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
20.12.2017 28.2.2018
Upozornění týkající se odpadů
 • Zobrazit soubor [11 kB] (1354x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
18.1.2018 27.2.2018
Informace voličům o místě a době konání prezidenta ČR II. kolo
 • Zobrazit soubor [306 kB] (1252x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
2.2.2018 23.2.2018
Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Moravany
 • Zobrazit soubor [281 kB] (1273x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
2.2.2018 17.2.2018
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje
 • Zobrazit soubor [119 kB] (1268x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
1.8.2017 12.2.2018
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
 • Zobrazit soubor [433 kB] (1674x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
13.7.2017 12.2.2018
Oznámení s rozpočtovými informacemi obcí svazku Loučná
 • Zobrazit soubor [729 kB] (1654x)
OZNÁMENÍ
6.10.2017 12.2.2018
Kotlíkové dotace
 • Zobrazit soubor [79 kB] (1471x)
OZNÁMENÍ
31.10.2017 12.2.2018
Sběr nebezpečných odpadů
 • Zobrazit soubor [26 kB] (1437x)
OZNÁMENÍ
18.12.2017 12.2.2018
Rozpočet na rok 2018 Svazku obcí Loučná
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1285x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018
27.6.2017 12.2.2018
Rozpočet a hospodaření svazku obcí rozšíření vodovodu Chroustovice 2016
 • Zobrazit soubor [151 kB] (1618x)
 • Zobrazit soubor [658 kB] (1649x)
 • Zobrazit soubor [102 kB] (1563x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2016
19.1.2018 6.2.2018
Oznámení o záměru směny
 • Zobrazit soubor [188 kB] (1292x)
OZNÁMENÍ
15.11.2017 31.1.2018
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor stravovacího zařízení
 • Zobrazit soubor [263 kB] (1375x)
OZNÁMENÍ
15.11.2017 31.1.2018
Oznámení o záměru hledání dodavatele úklidových služeb
 • Zobrazit soubor [248 kB] (1364x)
OZNÁMENÍ
4.5.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [267 kB] (1687x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
24.7.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [465 kB] (1567x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
25.10.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [188 kB] (1434x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.8.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [268 kB] (1554x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
29.9.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [504 kB] (1441x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
11.12.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [271 kB] (1284x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
18.12.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené zastupitelstvem a pravidla rozpočtového provizoria
 • Zobrazit soubor [18 kB] (1317x)
 • Zobrazit soubor [97 kB] (1302x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
12.1.2018 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 8 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [140 kB] (1234x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
19.1.2018 31.1.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 31. 1. 2018
 • Zobrazit soubor [16 kB] (1298x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018
12.1.2018 30.1.2018
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2018
 • Zobrazit soubor [410 kB] (1282x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018
5.1.2018 25.1.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Zobrazit soubor [548 kB] (1260x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
5.1.2018 25.1.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Zobrazit soubor [581 kB] (1257x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
22.12.2017 13.1.2018
Informace voličům o místě a době konání prezidenta ČR
 • Zobrazit soubor [342 kB] (1302x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
28.11.2017 12.1.2018
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
 • Zobrazit soubor [187 kB] (1358x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
19.12.2017 9.1.2018
Veřejná vyhláška - zákon o ochraně přírody bobr evropský
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1284x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
19.12.2017 9.1.2018
Zápis č.17 ze zasedání OZ 2017
 • Zobrazit soubor [235 kB] (1298x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
1.12.2017 3.1.2018
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
 • Zobrazit soubor [174 kB] (1282x)
OZNÁMENÍ
14.12.2017 2.1.2018
Rozhodnutí - stavební povolení k provedení tlakové kanalizace Platěnsko
 • Zobrazit soubor [424 kB] (1304x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.10.2015 1.1.2018
Ceník služeb poskytovaných obecním úřadem MORAVANY
 • Zobrazit soubor [409 kB] (2567x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
20.12.2017 1.1.2018
Obecní úřad je z důvodů čerpání dovolené uzavřen
 • Zobrazit soubor [26 kB] (1280x)
OZNÁMENÍ
20.10.2017 31.12.2017
Oznámení pro nájemníky hrobových míst na hřbitově v Moravanech a v Platěnicích
 • Zobrazit soubor [11 kB] (1415x)
 • Zobrazit soubor [11 kB] (1403x)
 • Zobrazit soubor [13 kB] (1377x)
OZNÁMENÍ
10.2.2017 31.12.2017
Rozpočet obce Moravany na rok 2017
 • Zobrazit soubor [304 kB] (1829x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
27.9.2017 30.12.2017
Oznámení pro konec smluv 2017 - hroby
 • Zobrazit soubor [12 kB] (1401x)
OZNÁMENÍ
8.12.2017 27.12.2017
Záměr pronájmu fotbalového hřiště a pozemků
 • Zobrazit soubor [163 kB] (1274x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
9.3.2017 18.12.2017
Rozpočtový výhled a rozpočet DSO 2017
 • Zobrazit soubor [196 kB] (1719x)
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1700x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2017
27.11.2017 13.12.2017
Návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce Moravany 2019-2021
 • Zobrazit soubor [16 kB] (1270x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
27.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
 • Zobrazit soubor [10 kB] (1436x)
 • Zobrazit soubor [9 kB] (1431x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2018
27.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
 • Zobrazit soubor [10 kB] (1407x)
 • Zobrazit soubor [9 kB] (1335x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2018
30.11.2017 13.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 13. 12. 2017
 • Zobrazit soubor [119 kB] (1265x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
23.11.2017 11.12.2017
Veřejná vyhláška - o zahájení vodoprávního řízení
 • Zobrazit soubor [599 kB] (1299x)
OZNÁMENÍ
23.11.2017 11.12.2017
Oznámení o záměru podeje pozemku Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [256 kB] (1313x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
24.11.2017 11.12.2017
Rozšíření vodovodu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [10 kB] (1329x)
 • Zobrazit soubor [33 kB] (1281x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2018
20.11.2017 7.12.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Zobrazit soubor [67 kB] (1274x)
 • Zobrazit soubor [61 kB] (1272x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
20.11.2017 6.12.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - FORUM 50% - výzkum zastoupení na úřadech
 • Zobrazit soubor [382 kB] (1249x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
14.11.2017 2.12.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1272x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
10.11.2017 28.11.2017
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná 2018
 • Zobrazit soubor [58 kB] (1255x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018
7.11.2017 27.11.2017
Oznámení o záměru směny
 • Zobrazit soubor [286 kB] (1284x)
OZNÁMENÍ
8.11.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 • Zobrazit soubor [274 kB] (1296x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.12.2016 20.11.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 - místní poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1731x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
16.12.2016 20.11.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016 - stanovení systému likvidace komunálního a stavebního odpadu
 • Zobrazit soubor [882 kB] (1740x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
16.12.2016 20.11.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2016 - pravidla pohybu psů na veřejném prostranství
 • Zobrazit soubor [5 MB] (1768x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
30.10.2017 17.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1280x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
23.10.2017 9.11.2017
Veřejná vyhláška - o zahájení vodoprávního řízení
 • Zobrazit soubor [6 MB] (1267x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
8.9.2017 31.10.2017
Oznámení s rozpočtovými informacemi obcí svazku Loučná
 • Zobrazit soubor [45 kB] (1473x)
OZNÁMENÍ
5.9.2017 30.10.2017
Výzva katastrálního úřadu vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
 • Zobrazit soubor [36 kB] (1480x)
 • Zobrazit soubor [44 kB] (1441x)
 • Zobrazit soubor [740 kB] (1507x)
OZNÁMENÍ
11.10.2017 30.10.2017
Veřejná vyhláška - o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
 • Zobrazit soubor [929 kB] (1292x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
6.10.2017 25.10.2017
Zápis č.16 ze zasedání OZ 2017
 • Zobrazit soubor [314 kB] (1353x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
6.10.2017 22.10.2017
Oznámení voličům o době a místě konání do voleb Poslanecké sněmovny
 • Zobrazit soubor [441 kB] (1297x)
OZNÁMENÍ
5.9.2017 21.10.2017
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků Moravany
 • Zobrazit soubor [285 kB] (1424x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
21.9.2017 11.10.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 • Zobrazit soubor [213 kB] (1399x)
OZNÁMENÍ
18.9.2017 5.10.2017
Veřejná vyhláška - o návrhu opatření obecné povahy
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1404x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.9.2017 27.9.2017
Oznámení o svolání volebních komisí v obci Moravany
 • Zobrazit soubor [270 kB] (1365x)
OZNÁMENÍ
7.9.2017 25.9.2017
Veřejná vyhláška - o návrhu opatření obecné povahy a výzvě
 • Zobrazit soubor [514 kB] (1408x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
8.9.2017 20.9.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 9. 2017
 • Zobrazit soubor [289 kB] (1457x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
18.8.2017 18.9.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení dálnice D35 Časy - Holice
 • Zobrazit soubor [644 kB] (1439x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
23.8.2017 8.9.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - KROSS s.r.o. - dotazník ke škodlivosti ptactva
 • Zobrazit soubor [418 kB] (1425x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
23.6.2017 25.8.2017
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 2017
 • Zobrazit soubor [579 kB] (1531x)
OZNÁMENÍ
1.8.2017 16.8.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - REMA- dodavatel služeb odpadů
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1432x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
1.8.2017 15.8.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - CODES cz - otázky sociálního bydlení
 • Zobrazit soubor [538 kB] (1482x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
11.7.2017 31.7.2017
Zápis č.15 ze zasedání OZ 2017
 • Zobrazit soubor [236 kB] (1520x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
11.7.2017 30.7.2017
Veřejná vyhláška - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1500x)
 • Zobrazit soubor [910 kB] (1499x)
 • Zobrazit soubor [290 kB] (1505x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
3.7.2017 20.7.2017
Záměr pronájmu nebytových prostor pedikůry v Senior centru
 • Zobrazit soubor [223 kB] (1491x)
OZNÁMENÍ
22.6.2017 6.7.2017
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - CMS - otázky veřejného osvětlení
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1499x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
19.4.2017 30.6.2017
Rozpočet a hospodaření svazku obcí rozšíření vodovodu Chroustovice 2016
 • Zobrazit soubor [96 kB] (1533x)
 • Zobrazit soubor [136 kB] (1589x)
 • Zobrazit soubor [476 kB] (1568x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2016
15.6.2017 28.6.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28. 6. 2017
 • Zobrazit soubor [957 kB] (1497x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
17.7.2016 30.5.2017
Oznámení o zahájení prací výstavby nové ČOV a odtoku z ČOV v Moravanech
 • Zobrazit soubor [425 kB] (2084x)
OZNÁMENÍ
4.5.2017 25.5.2017
Zápis č. 14 ze zasedání OZ 2017
 • Zobrazit soubor [300 kB] (1570x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
19.4.2017 24.5.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1616x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
13.4.2017 17.5.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení Dálnice D35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1557x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
20.1.2017 4.5.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1693x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
19.4.2017 4.5.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1604x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
10.4.2017 27.4.2017
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 336/21 k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [477 kB] (1565x)
OZNÁMENÍ
22.3.2017 20.4.2017
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [5 MB] (1564x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [5 MB] (1557x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Rozvaha a bilance obce Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [101 kB] (1554x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Výkaz zisku a ztráty obec Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [97 kB] (1556x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Příloha Mateřská škola Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [5 MB] (1535x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Příloha Základní škola Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [5 MB] (1556x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Příloha obec Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [121 kB] (1544x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Inventarizační zpráva za rok 2016
 • Zobrazit soubor [1024 kB] (1535x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Rozvaha a bilance Mateřské školy Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1686x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Výkaz zisku a ztráty Mateřské školy Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1602x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Hospodaření Mateřské a Základní školy Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [618 kB] (1554x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Rozvaha a bilance Základní školy Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1612x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2017
22.3.2017 20.4.2017
Výkaz zisku a ztráty Základní školy Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1574x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2017
7.4.2017 20.4.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 19. 4. 2016
 • Zobrazit soubor [374 kB] (1464x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
29.3.2017 15.4.2017
Veřejná vyhláška - omezení provozu železničních přejezdů P 5026 na silnici č. III/32248
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1510x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
29.3.2017 14.4.2017
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro M. Ambros - realizace třídění a nakládání s odpady
 • Zobrazit soubor [674 kB] (1513x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
27.3.2017 12.4.2017
Veřejná vyhláška - omezení provozu železničních přejezdů P 4899 - 4901 na silnici č. III/32260
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1538x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
24.3.2017 6.4.2017
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [242 kB] (1521x)
OZNÁMENÍ
29.3.2017 6.4.2017
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely v k. ú. Dolní Roveň, Dašice a Prachovice
 • Zobrazit soubor [160 kB] (1507x)
OZNÁMENÍ
14.3.2017 1.4.2017
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na protivodňová opatření
 • Zobrazit soubor [625 kB] (1543x)
OZNÁMENÍ
27.3.2017 1.4.2017
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [161 kB] (1471x)
OZNÁMENÍ
27.3.2017 1.4.2017
Oznámení o pěstování Řepky Ozimné v roce 2016 - 2017
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1487x)
OZNÁMENÍ
15.2.2017 31.3.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
 • Zobrazit soubor [763 kB] (1481x)
 • Zobrazit soubor [778 kB] (1509x)
OZNÁMENÍ
20.2.2017 31.3.2017
Výroční zpráva obce Moravany za rok 2016
 • Zobrazit soubor [350 kB] (1522x)
VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
1.3.2017 16.3.2017
Oznámení vlastníkům pozemků pro podání žádostí k provedení I. změny územního plánu obce ÚPSÚ
 • Zobrazit soubor [232 kB] (1483x)
OZNÁMENÍ
27.2.2017 15.3.2017
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro Istav Media s.r.o. - investiční plány obce 2017
 • Zobrazit soubor [642 kB] (1487x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
23.2.2017 9.3.2017
Protipovodňová opatření obce Moravany
 • Zobrazit soubor [718 kB] (1464x)
 • Zobrazit soubor [943 kB] (1518x)
 • Zobrazit soubor [295 kB] (1476x)
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1467x)
 • Zobrazit soubor [66 kB] (1455x)
 • Zobrazit soubor [18 kB] (1487x)
 • Zobrazit soubor [85 kB] (1610x)
 • Zobrazit soubor [52 kB] (1438x)
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1473x)
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1502x)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
10.2.2017 28.2.2017
zápis č. 13 ze zasedání OZ 2017
 • Zobrazit soubor [4 MB] (1459x)
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1503x)
 • Zobrazit soubor [282 kB] (1469x)
 • Zobrazit soubor [781 kB] (1451x)
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1486x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
16.1.2017 27.2.2017
Usnesení o konání elektronického dražby
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1557x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
12.1.2017 21.2.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1546x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
20.1.2017 1.2.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. 2. 2017
 • Zobrazit soubor [314 kB] (1442x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
12.1.2017 31.1.2017
Návrh opatření pro stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
 • Zobrazit soubor [193 kB] (1469x)
 • Zobrazit soubor [273 kB] (1440x)
 • Zobrazit soubor [715 kB] (1438x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
13.1.2017 30.1.2017
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2017
 • Zobrazit soubor [303 kB] (1487x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017
2.1.2017 19.1.2017
Stavební povolení na opravu silnice v Moravanech
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1482x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
22.12.2016 11.1.2017
Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 10/1 v k. ú. Moravanský
 • Zobrazit soubor [191 kB] (1482x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
22.12.2016 10.1.2017
Schválená úprava ceny vodného a stočného na rok 2017
 • Zobrazit soubor [338 kB] (1663x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
22.12.2016 10.1.2017
Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva 2016
 • Zobrazit soubor [249 kB] (1547x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
8.12.2016 4.1.2017
Stavební povolení kanalizace Platěnice II. etapa 2016
 • Zobrazit soubor [230 kB] (1496x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.1.2016 31.12.2016
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2016
 • Zobrazit soubor [356 kB] (1929x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
10.2.2016 31.12.2016
Rozpočet obce Moravany na rok 2016
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1968x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
29.3.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Moravany na rok 2016
 • Zobrazit soubor [190 kB] (1907x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
27.4.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany
 • Zobrazit soubor [385 kB] (1899x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
1.7.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [889 kB] (1741x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
22.9.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [368 kB] (1603x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
13.10.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [300 kB] (1519x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
10.12.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [888 kB] (1421x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
14.12.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené zastupitelstvem
 • Zobrazit soubor [362 kB] (1457x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016
12.12.2016 27.12.2016
Upozornění týkající se svozů odpadů na rok 2017
 • Zobrazit soubor [217 kB] (1477x)
OZNÁMENÍ
5.12.2016 23.12.2016
Opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1512x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
26.8.2016 20.12.2016
Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
 • Zobrazit soubor [67 kB] (1596x)
OZNÁMENÍ
25.11.2016 13.12.2016
Návrh rozpočtu DSO na rozšíření vodovodu Chroustovice pro rok 2017
 • Zobrazit soubor [272 kB] (1507x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
24.11.2016 11.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7. 12. 2016
 • Zobrazit soubor [120 kB] (1457x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
21.11.2016 6.12.2016
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro P. Procházková - výše odměn ředitele ZŠ 1. pol. 2016
 • Zobrazit soubor [229 kB] (1483x)
 • Zobrazit soubor [255 kB] (1510x)
 • Zobrazit soubor [913 kB] (1448x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
11.11.2016 29.11.2016
Svazek obcí LOUČNÁ rozpočet na rok 2017
 • Zobrazit soubor [656 kB] (1531x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
11.11.2016 28.11.2016
Oznámení o zahájení stavebního řízení na opravu silnice v Moravanech
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1518x)
OZNÁMENÍ
8.11.2016 25.11.2016
Oznámení zahájení vodoprávního řízení na rozšíření kanalizace v Platěnicích
 • Zobrazit soubor [791 kB] (1484x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
24.10.2016 24.11.2016
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro Ekoport z.s. - žádost a odpověď na ČOV
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1556x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
2.11.2016 21.11.2016
Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitosti povinného
 • Zobrazit soubor [921 kB] (1545x)
OZNÁMENÍ
14.10.2016 14.11.2016
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Čeradice nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [569 kB] (1498x)
OZNÁMENÍ
21.10.2016 5.11.2016
Opatření obecné povahy na přechodnou úpravy provozu na pozemních komunikacích a uzavírku železničního přejezdu Moravany
 • Zobrazit soubor [166 kB] (1500x)
 • Zobrazit soubor [313 kB] (1544x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.9.2016 30.10.2016
Výzva katastrálního úřadu vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
 • Zobrazit soubor [296 kB] (1618x)
 • Zobrazit soubor [249 kB] (1583x)
 • Zobrazit soubor [776 kB] (1603x)
OZNÁMENÍ
4.10.2016 25.10.2016
zápis č. 11 ze zasedání OZ 2016
 • Zobrazit soubor [226 kB] (1668x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
5.10.2016 24.10.2016
Oznámení o záměru pronájmu místnosti v objektu Senior centra
 • Zobrazit soubor [370 kB] (1583x)
OZNÁMENÍ
10.10.2016 17.10.2016
Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu Uhersko, CHaT, rekonstrukce mostu
 • Zobrazit soubor [137 kB] (1519x)
 • Zobrazit soubor [324 kB] (1522x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.9.2016 9.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 2016
 • Zobrazit soubor [474 kB] (1558x)
OZNÁMENÍ
5.9.2016 23.9.2016
Uzemní rozhodnutí o umistení stavby rekonstrukce NN Moravany
 • Zobrazit soubor [174 kB] (1573x)
OZNÁMENÍ
8.9.2016 21.9.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21. 9. 2016
 • Zobrazit soubor [118 kB] (1584x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
22.8.2016 9.9.2016
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby 7. a 8. 10.2016
 • Zobrazit soubor [264 kB] (1594x)
OZNÁMENÍ
16.8.2016 5.9.2016
Záměr prodeje části pozemku v Moravanech
 • Zobrazit soubor [546 kB] (1615x)
OZNÁMENÍ
19.5.2016 31.8.2016
Oznámení o uzavření školky z technických důvodu od 27.6. do 31.8.2016
 • Zobrazit soubor [236 kB] (1858x)
OZNÁMENÍ
5.8.2016 23.8.2016
Návrh opatření pro stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
 • Zobrazit soubor [154 kB] (1711x)
 • Zobrazit soubor [210 kB] (1645x)
 • Zobrazit soubor [591 kB] (1654x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
5.8.2016 23.8.2016
Opatření obcené povahy na přechodnou úpravy provozu na pozemních komunikacích a uzavírku železničního přejezdu Uhersko
 • Zobrazit soubor [171 kB] (1597x)
 • Zobrazit soubor [165 kB] (1590x)
 • Zobrazit soubor [558 kB] (1604x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
1.8.2016 20.8.2016
Vyhlášení zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov
 • Zobrazit soubor [645 kB] (1641x)
OZNÁMENÍ
19.7.2016 5.8.2016
Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy dopravního značení
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1740x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
1.7.2016 25.7.2016
zápis č. 10 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [211 kB] (1754x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
13.6.2016 28.6.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - 1. část
 • Zobrazit soubor [15 kB] (1757x)
 • Zobrazit soubor [30 kB] (1856x)
 • Zobrazit soubor [163 kB] (1775x)
 • Zobrazit soubor [36 kB] (1784x)
 • Zobrazit soubor [182 kB] (1775x)
 • Zobrazit soubor [490 kB] (1820x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
13.6.2016 28.6.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - 2. část
 • Zobrazit soubor [18 kB] (1795x)
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1801x)
 • Zobrazit soubor [48 kB] (1794x)
 • Zobrazit soubor [150 kB] (1772x)
 • Zobrazit soubor [213 kB] (1747x)
 • Zobrazit soubor [492 kB] (1821x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
13.6.2016 28.6.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - 3. část
 • Zobrazit soubor [18 kB] (1809x)
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1815x)
 • Zobrazit soubor [48 kB] (1809x)
 • Zobrazit soubor [150 kB] (1808x)
 • Zobrazit soubor [213 kB] (1778x)
 • Zobrazit soubor [492 kB] (1754x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
1.6.2016 25.6.2016
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
 • Zobrazit soubor [269 kB] (1804x)
 • Zobrazit soubor [310 kB] (1807x)
 • Zobrazit soubor [466 kB] (1852x)
 • Zobrazit soubor [299 kB] (1813x)
 • Zobrazit soubor [299 kB] (1807x)
 • Zobrazit soubor [10 MB] (1789x)
 • Zobrazit soubor [10 MB] (1840x)
OZNÁMENÍ
10.6.2016 22.6.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 22. 6. 2016
 • Zobrazit soubor [119 kB] (1718x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
13.6.2016 21.6.2016
Zahájení územního řízení rekonstrukce NN k.ú. Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1781x)
OZNÁMENÍ
19.5.2016 14.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet svazku obcí Loučná za rok 2015
 • Zobrazit soubor [367 kB] (1829x)
 • Zobrazit soubor [797 kB] (1811x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
22.5.2016 6.6.2016
Zavření obecního úřadu z důvodu přerušení dodávky energie
 • Zobrazit soubor [201 kB] (1837x)
OZNÁMENÍ
17.12.2015 31.5.2016
Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
 • Zobrazit soubor [63 kB] (1900x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
28.4.2016 31.5.2016
Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k nahlédnutí na FÚ pro stanovení daně z nemovitosti
 • Zobrazit soubor [465 kB] (1842x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
2.5.2016 20.5.2016
zápis č. 9 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [220 kB] (1824x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
27.4.2016 14.5.2016
DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice - závěrečný účet za rok 2015
 • Zobrazit soubor [45 kB] (1782x)
 • Zobrazit soubor [96 kB] (1796x)
 • Zobrazit soubor [89 kB] (1837x)
 • Zobrazit soubor [578 kB] (1849x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
10.5.2016 12.5.2016
Oznámení záměru pronájmu vodní nádrže DUHOVÉ JEZERO
 • Zobrazit soubor [233 kB] (1818x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
14.4.2016 11.5.2016
Zadávací podmínky pro výběr dodavatele díla – MŠ – rekonstrukce vodovodu
 • Zobrazit soubor [257 kB] (1888x)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
22.4.2016 9.5.2016
Reakce na dopis pana Kopřivy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zobrazit soubor [557 kB] (1817x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
3.3.2016 3.5.2016
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
 • Zobrazit soubor [249 kB] (1850x)
 • Zobrazit soubor [296 kB] (1882x)
 • Zobrazit soubor [782 kB] (1855x)
OZNÁMENÍ
14.4.2016 3.5.2016
Oznámení - Připravovaný záměr obce na opravu objektu Moravanský dům 2. etapa
 • Zobrazit soubor [662 kB] (1817x)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
11.4.2016 27.4.2016
Veřejná vyhláška - omezení provozu v místě ulice Jasmínová v Moravanech
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1808x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
5.4.2016 25.4.2016
Oznámení o záměru prodeje pozemku k.u. Platěnice
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1825x)
OZNÁMENÍ
4.4.2016 20.4.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Moravany
 • Zobrazit soubor [4 MB] (1806x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
Inventarizační zpráva za rok 2015
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1807x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
Příloha č. 2 Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí
 • Zobrazit soubor [185 kB] (1819x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
Obec Moravany výkaz zisku a ztrát
 • Zobrazit soubor [97 kB] (1819x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
Obec Moravany rozvaha a bilance
 • Zobrazit soubor [101 kB] (1812x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
Obec Moravany příloha
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1842x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
Závěrečný účet 2015
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1791x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
MŠ rozvaha a bilance a výkaz zisku a ztráty
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1770x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
MŠ Příloha
 • Zobrazit soubor [5 MB] (1781x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
ZŠ rozvaha a bilance a výkaz zisku a ztráty
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1778x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2015
4.4.2016 20.4.2016
ZŠ Příloha
 • Zobrazit soubor [5 MB] (1799x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2015
5.4.2016 20.4.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 4. 2016
 • Zobrazit soubor [312 kB] (1816x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
4.4.2016 15.4.2016
1. oznamení včelařům určitých pozemku o aplikaci přípravku ohrožující včely
 • Zobrazit soubor [168 kB] (1795x)
OZNÁMENÍ
6.4.2016 15.4.2016
Veřejná vyhláška - uzavření a omezení provozu v místě železničního přejezdu
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1782x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
8.4.2016 12.4.2016
2. oznamení včelařům určitých pozemku o aplikaci přípravku ohrožující včel
 • Zobrazit soubor [157 kB] (1757x)
OZNÁMENÍ
15.3.2016 1.4.2016
Opatřeni obecné povahy stanoví úplnou uzávěrku silnice III/322 71 žel. přejezdu Uhersko - Městec
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1798x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.2.2016 15.3.2016
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Moravany ze dne 3. 2. 2016
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1863x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
18.2.2016 7.3.2016
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na úpravy ulice Jasmínová
 • Zobrazit soubor [146 kB] (1785x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.2.2016 2.3.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření a uplatnění připomínek k doplnění dopravního značení a zařízení
 • Zobrazit soubor [818 kB] (1828x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
13.1.2016 29.2.2016
Oznámení Ministerstva zemědělství o vydání opatření obecné povahy
 • Zobrazit soubor [127 kB] (1871x)
OZNÁMENÍ
8.2.2016 26.2.2016
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro Istav Media s.r.o. - žádost a odpověď
 • Zobrazit soubor [617 kB] (1834x)
PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
25.1.2016 24.2.2016
Rada obce vypisuje konkurs na místo ředitelky Mateřské školy Moravany
 • Zobrazit soubor [404 kB] (1841x)
OZNÁMENÍ
21.1.2016 3.2.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [265 kB] (1839x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016
12.1.2016 28.1.2016
Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov pro obvod Pardubice
 • Zobrazit soubor [955 kB] (1885x)
OZNÁMENÍ
13.1.2016 28.1.2016
Národní plán povodí Labe 2016
 • Zobrazit soubor [187 kB] (1866x)
OZNÁMENÍ
13.1.2016 28.1.2016
Národní plán povodí Odry 2016
 • Zobrazit soubor [185 kB] (1841x)
OZNÁMENÍ
13.1.2016 28.1.2016
Národní plán povodí Dunaje 2016
 • Zobrazit soubor [185 kB] (1879x)
OZNÁMENÍ
22.12.2015 6.1.2016
Oznámení o záměru pronájmu stavby vodojemu v Moravanech
 • Zobrazit soubor [237 kB] (1897x)
OZNÁMENÍ
22.12.2015 6.1.2016
Oznámení o záměru pronájmu kiosku ve sportovní hale v Moravanech
 • Zobrazit soubor [220 kB] (1861x)
OZNÁMENÍ
22.12.2015 6.1.2016
Oznámení záměru pronájmu prostor bývalé pedikůry a prádelny v Senior centru Moravany
 • Zobrazit soubor [247 kB] (1892x)
OZNÁMENÍ
22.12.2015 6.1.2016
Oznámení o svozech odpadů leden, únor a březen na rok 2016
 • Zobrazit soubor [129 kB] (1893x)
OZNÁMENÍ
22.12.2015 6.1.2016
zápis č. 7 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [319 kB] (1890x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
7.8.2015 30.12.2015
FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ - vydává zprávu o ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků
 • Zobrazit soubor [363 kB] (1984x)
OZNÁMENÍ
26.10.2015 15.12.2015
Upozornění pro držitelé dočasných průkazů OZP a průkazů mimořádných výhod
 • Zobrazit soubor [306 kB] (1924x)
OZNÁMENÍ
26.11.2015 12.12.2015
Návrh rozpočtu DSO na rozšíření vodovodu Chroustovice pro rok 2016
 • Zobrazit soubor [513 kB] (1893x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
26.11.2015 9.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [118 kB] (1884x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
11.11.2015 26.11.2015
Dražební vyhláška - konání dražby nemovitých věcí
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1982x)
OZNÁMENÍ
4.11.2015 20.11.2015
Svazek obcí LOUČNÁ Návrh rozpočtu pro rok 2016
 • Zobrazit soubor [133 kB] (1951x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
7.10.2015 12.11.2015
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1988x)
OZNÁMENÍ
11.9.2015 2.10.2015
Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Moravany ze dne 2.9.2015
 • Zobrazit soubor [2 MB] (2002x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
19.8.2015 30.9.2015
Kotlíkové dotace - info a předběžný dotazník
 • Zobrazit soubor [266 kB] (2490x)
OZNÁMENÍ
25.8.2015 30.9.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
 • Zobrazit soubor [297 kB] (1970x)
 • Zobrazit soubor [305 kB] (1982x)
 • Zobrazit soubor [784 kB] (1934x)
OZNÁMENÍ
7.9.2015 25.9.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věci
 • Zobrazit soubor [519 kB] (1912x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
2.9.2015 18.9.2015
Zastavovací studie pro lokalitu Z 17
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1956x)
OZNÁMENÍ
20.8.2015 6.9.2015
Možnost převzít písemnost - Edita Hájková
 • Zobrazit soubor [303 kB] (1933x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
20.8.2015 2.9.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [262 kB] (1936x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
23.7.2015 31.8.2015
Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru červenec 2015
 • Zobrazit soubor [57 kB] (1990x)
 • Zobrazit soubor [340 kB] (1976x)
OZNÁMENÍ
1.8.2015 31.8.2015
Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru srpen 2015
 • Zobrazit soubor [342 kB] (2037x)
OZNÁMENÍ
20.7.2015 28.8.2015
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
 • Zobrazit soubor [8 MB] (1898x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
20.7.2015 28.8.2015
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05
 • Zobrazit soubor [615 kB] (1951x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
20.7.2015 28.8.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
 • Zobrazit soubor [217 kB] (1928x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.8.2015 23.8.2015
Rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí stavby rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [220 kB] (1941x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
22.7.2015 3.8.2015
Výzva veřejného zadavatele nabídky – veřejná zakázka „Oprava sokolovny Moravany – Moravanský dům“
 • Zobrazit soubor [316 kB] (2073x)
 • Zobrazit soubor [133 kB] (1925x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
21.7.2015 3.8.2015
Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu - Svážíme bioodpad z obce Moravany a místních částí Platěnice, Turov, Čeradice a Moravanský
 • Zobrazit soubor [517 kB] (1976x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
15.7.2015 3.8.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5 Obce Moravany
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1942x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
13.7.2015 30.7.2015
Záměr prodeje - pozemek p.c. 47/8 o výměře 315 m2 v k. ú. Moravanský
 • Zobrazit soubor [165 kB] (1914x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
15.6.2015 21.7.2015
záměr pronájmu nebytových prostor Senior centrum Moravany
 • Zobrazit soubor [238 kB] (1916x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
1.7.2015 16.7.2015
Tiskoví zpráva - Stěhování územního pracoviště v Pardubicích
 • Zobrazit soubor [284 kB] (1931x)
OZNÁMENÍ
19.6.2015 1.7.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [127 kB] (1908x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
12.5.2015 30.6.2015
Informace pro veřejnost
 • Zobrazit soubor [779 kB] (1914x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
19.5.2015 25.6.2015
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1956x)
USNESENÍ RADY OBCE
21.5.2015 25.6.2015
záměr kraje
 • Zobrazit soubor [46 kB] (1917x)
USNESENÍ RADY OBCE
15.4.2015 22.6.2015
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY
 • Zobrazit soubor [196 kB] (1935x)
15.4.2015 22.6.2015
Seznam obcí v povodí Labe
 • Zobrazit soubor [403 kB] (1906x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
15.4.2015 22.6.2015
Seznam obcí v povodí Dunaje
 • Zobrazit soubor [248 kB] (1970x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
15.4.2015 22.6.2015
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
 • Zobrazit soubor [88 kB] (1952x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
15.4.2015 22.6.2015
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
 • Zobrazit soubor [196 kB] (1878x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
15.4.2015 22.6.2015
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE
 • Zobrazit soubor [196 kB] (1882x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
15.4.2015 22.6.2015
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY
 • Zobrazit soubor [196 kB] (1932x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
2.6.2015 20.6.2015
Oznámení zahájení řízení - - pokračování o prodloužení platnosti - územního rozhodnutí a jeho změn
 • Zobrazit soubor [232 kB] (1911x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
1.6.2015 17.6.2015
Závěrečný účet Svazu obcí Loučná
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1932x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
18.5.2015 16.6.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
 • Zobrazit soubor [2 MB] (1932x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
27.5.2015 13.6.2015
Závěrečný účet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice 2014
 • Zobrazit soubor [581 kB] (1903x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
27.5.2015 13.6.2015
Závěrečný účet DSO 2014-příloha č.1
 • Zobrazit soubor [319 kB] (1945x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
27.5.2015 13.6.2015
Závěrečný účet DSO 2014-příloha č.2
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1909x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
27.5.2015 11.6.2015
Závěrečný účet DSO 2014-příloha č.3
 • Zobrazit soubor [160 kB] (1999x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
29.4.2015 2.6.2015
Veřejná vyhláška - nahlédnutí do spisů k dani z nemovitosti
 • Zobrazit soubor [64 kB] (1875x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
12.5.2015 1.6.2015
Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru - kiosku
 • Zobrazit soubor [192 kB] (1893x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
11.5.2015 27.5.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
 • Zobrazit soubor [300 kB] (1856x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.5.2015 25.5.2015
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
 • Zobrazit soubor [3 MB] (1861x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.5.2015 17.5.2015
Oznámení aplikace přípravku ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [144 kB] (1913x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
7.5.2015 15.5.2015
Oznámení aplikace přípravku ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [44 kB] (1880x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
29.4.2015 15.5.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany č. 4
 • Zobrazit soubor [308 kB] (1881x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
26.3.2015 7.5.2015
Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci
 • Zobrazit soubor [204 kB] (1849x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
21.4.2015 6.5.2015
Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu
 • Zobrazit soubor [216 kB] (1877x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
16.4.2015 1.5.2015
Seznam obcí v povodí Odry
 • Zobrazit soubor [131 kB] (1871x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
5.3.2015 30.4.2015
Záměr pronájmu areálu Duhového jezera
 • Zobrazit soubor [36 kB] (1860x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
14.4.2015 29.4.2015
Oznámení místa a termínu veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1895x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
2.4.2015 21.4.2015
Oznámení - záměr pronájmu pozemku p. č. 27 v k. ú. Čeradice nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [18 kB] (1833x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
9.4.2015 20.4.2015
oznámení o aplikaci přípravků ohrožujících včely - VIRP Dolní Roveň
 • Zobrazit soubor [64 kB] (1852x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
8.4.2015 18.4.2015
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely - Moras a.s.
 • Zobrazit soubor [56 kB] (1845x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
2.4.2015 16.4.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [55 kB] (1817x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
30.3.2015 14.4.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně příloh č.1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014)a č. 2 (Hospodaření MŠ a ZŠ)
 • Zobrazit soubor [21 kB] (1847x)
 • Zobrazit soubor [519 kB] (2010x)
 • Zobrazit soubor [638 kB] (1836x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
30.3.2015 14.4.2015
Účetní závěrka obce a inventarizace obce za rok 2014
 • Zobrazit soubor [92 kB] (1797x)
 • Zobrazit soubor [96 kB] (1800x)
 • Zobrazit soubor [121 kB] (1806x)
 • Zobrazit soubor [56 kB] (1784x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
19.3.2015 7.4.2015
Oznámení - záměr prodeje pozemků
 • Zobrazit soubor [30 kB] (1836x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
10.2.2015 31.3.2015
Informace pro veřejnost - Seznam osob dosud v katastru nemovitostí zapsaných a označených nedostatečně určitě
 • Zobrazit soubor [14 kB] (1797x)
 • Zobrazit soubor [175 kB] (1820x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
25.2.2015 30.3.2015
Záměr prodeje pozemku p. č. 507/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [59 kB] (1804x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
13.2.2015 12.3.2015
Výzva k přihlášení zájemců o výběrové řízení - Město Chrast
 • Zobrazit soubor [80 kB] (1801x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
16.2.2015 9.3.2015
Záměr pronájmu nebytových prostor SC Moravany
 • Zobrazit soubor [23 kB] (1811x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
13.2.2015 28.2.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3 ze dne 4. 2. 2015
 • Zobrazit soubor [621 kB] (1829x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
9.1.2015 11.2.2015
oznámení - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
 • Zobrazit soubor [145 kB] (1875x)
OZNÁMENÍ
23.1.2015 10.2.2015
Záměr pronájmu stravovacího zařízení v Seniorcentru
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1828x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
23.1.2015 10.2.2015
Záměr pronájmu "Rybárna"
 • Zobrazit soubor [20 kB] (1808x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
19.1.2015 5.2.2015
Krajský úřad - určení termínu sčítání zvěře
 • Zobrazit soubor [92 kB] (1813x)
OZNÁMENÍ
22.1.2015 4.2.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [79 kB] (1865x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015
15.1.2015 2.2.2015
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2015
 • Zobrazit soubor [133 kB] (1814x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015
6.1.2015 26.1.2015
Záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [13 kB] (1813x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
12.11.2014 8.1.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby- Prodej rodinného domu v obci Moravany
 • Zobrazit soubor [291 kB] (1800x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
19.12.2014 7.1.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2 ze dne 10.12.2014
 • Zobrazit soubor [223 kB] (1818x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014
26.11.2014 12.12.2014
Návrh rozpočtu DSO "Rozšíření vodovodu Chroustovice" na rok 2015
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1817x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
26.11.2014 12.12.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
 • Zobrazit soubor [40 kB] (1816x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
25.11.2014 11.12.2014
KÚ Pardubický kraj - zařízení pro stáčení, výdej a skladování motorové nafty pro vlastní potřebu
 • Zobrazit soubor [78 kB] (1768x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
29.11.2014 11.12.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [33 kB] (1808x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014
19.11.2014 6.12.2014
Jednací řád zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [355 kB] (1840x)
JEDNACÍ ŘÁDY
18.11.2014 5.12.2014
Záměr pronájmu parkovacích míst v SC Moravany
 • Zobrazit soubor [17 kB] (1789x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
18.11.2014 5.12.2014
Záměr pronájmu provozoven v SC Moravany
 • Zobrazit soubor [24 kB] (1765x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
18.11.2014 5.12.2014
Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Turov nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [25 kB] (1832x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
14.11.2014 1.12.2014
Svazek obcí Loučná - Rozpočtový výhled na období 2016-2019
 • Zobrazit soubor [44 kB] (1794x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
14.11.2014 1.12.2014
Svazek obcí Loučná - Rozpočet na rok 2015
 • Zobrazit soubor [72 kB] (1753x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
14.11.2014 1.12.2014
Zápis zastupitelstva obce ze dne 5.11.2014
 • Zobrazit soubor [324 kB] (1797x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014
6.3.2014 24.11.2014
Veřejná vyhláška Kú Pardubického kraje pro Kú Čeradice
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1800x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
16.10.2014 21.11.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové - Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě
 • Zobrazit soubor [14 kB] (1769x)
 • Zobrazit soubor [492 kB] (1797x)
17.10.2014 21.11.2014
Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě
 • Zobrazit soubor [14 kB] (1809x)
 • Zobrazit soubor [492 kB] (1762x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
22.10.2014 20.11.2014
Sběr nebezpečného odpadu
 • Zobrazit soubor [54 kB] (1825x)
OZNÁMENÍ
22.9.2014 17.11.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
 • Zobrazit soubor [138 kB] (1784x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
27.10.2014 12.11.2014
Krajský úřad Pardubického kraje - OŽPZ - oddělení integrované prevence - Zařízení pro stáčení, výdej a skladování motorové nafty pro vlastní potřebu - S-firma, s.r.o. Moravany
 • Zobrazit soubor [113 kB] (1883x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
27.10.2014 12.11.2014
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [42 kB] (1754x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
27.10.2014 6.11.2014
Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [30 kB] (1731x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014
12.10.2014 27.10.2014
Výsledky komunálních voleb 10. - 11. 10. 2014
 • Zobrazit soubor [48 kB] (1763x)
OZNÁMENÍ
7.10.2014 22.10.2014
Obec Moravany - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Energetické úspory obecního úřadu v Moravanech
 • Zobrazit soubor [120 kB] (1745x)
OZNÁMENÍ
7.10.2014 22.10.2014
Městský úřad Holice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Změna územního rozhodnutí - Změna rozhodnutí o umístění stavby rychlostní komunikace R35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [1 MB] (1834x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
2.10.2014 20.10.2014
Zápis č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 9. 2014
 • Zobrazit soubor [235 kB] (1779x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014
24.9.2014 19.10.2014
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Moravany a voleb do Senátu Parlamentu ČR
 • Zobrazit soubor [51 kB] (1758x)
OZNÁMENÍ
22.9.2014 7.10.2014
Krajský úřad Pardubického kraje Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1
 • Zobrazit soubor [63 kB] (1786x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
22.8.2014 7.10.2014
Obecní úřad Moravany - Informace volebním stranám
 • Zobrazit soubor [29 kB] (1771x)
OZNÁMENÍ
18.9.2014 6.10.2014
Oznámení - záměr pronájmu
 • Zobrazit soubor [20 kB] (1781x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
10.9.2014 25.9.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1753x)
OZNÁMENÍ
4.9.2014 22.9.2014
Záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [26 kB] (1818x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
3.9.2014 19.9.2014
Záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [25 kB] (1804x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
14.8.2014 10.9.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Býšť
 • Zobrazit soubor [72 kB] (1722x)
OZNÁMENÍ
23.7.2014 10.9.2014
Oznámení rozhodnutí záměru pronájmu bytu
 • Zobrazit soubor [35 kB] (1763x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
22.8.2014 7.9.2014
Usnesení - rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov
 • Zobrazit soubor [173 kB] (1769x)
OZNÁMENÍ
22.8.2014 7.9.2014
Oznámení-Upuštění od části záměru a seznámení s novým podkladem - rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
 • Zobrazit soubor [195 kB] (1768x)
OZNÁMENÍ
24.7.2014 30.8.2014
Informace pro veřejnost o nabiti účinnosti zákona katastru nemovitostí
 • Zobrazit soubor [285 kB] (1809x)
 • Zobrazit soubor [249 kB] (1745x)
 • Zobrazit soubor [176 kB] (1735x)
OZNÁMENÍ
24.7.2014 11.8.2014
Městský úřad Holice - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
 • Zobrazit soubor [143 kB] (1775x)
OZNÁMENÍ
24.7.2014 8.8.2014
Název dokumentu
 • Zobrazit soubor [12 kB] (1735x)
OZNÁMENÍ
24.7.2014 6.8.2014
Nový dokument
 • Zobrazit soubor [239 kB] (1702x)
JEDNACÍ ŘÁDY
5.3.2014 24.7.2014
Oznámení o provádění aplikace přípravků na ochranu rostlin
 • Zobrazit soubor [16 kB] (1761x)
OZNÁMENÍ
11.2.2013 24.7.2014
Záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [21 kB] (1728x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
1.7.2014 20.7.2014
zápis zasedání zastupitelstva obce č. 21
 • Zobrazit soubor [320 kB] (1765x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014
30.6.2014 16.7.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost -Ondřej Konečný
 • Zobrazit soubor [33 kB] (1725x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
12.6.2014 24.6.2014
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 23. 06. 2014
 • Zobrazit soubor [93 kB] (1761x)
OZNÁMENÍ
8.4.2014 3.6.2014
Usnesení o provedení další elektronické dražby
 • Zobrazit soubor [291 kB] (1757x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
29.4.2014 3.6.2014
Oznámení o zpřístupnění předpisného seznamu plátců daně z nemovitosti
 • Zobrazit soubor [37 kB] (1792x)
OZNÁMENÍ
12.5.2014 29.5.2014
Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV
 • Zobrazit soubor [292 kB] (1746x)
OZNÁMENÍ
12.5.2014 29.5.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1701x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
5.5.2014 25.5.2014
Zásady vyhodnocení územního rozvoje Pardubického kraje aktualizace-1
 • Zobrazit soubor [63 kB] (1741x)
OZNÁMENÍ
5.5.2014 25.5.2014
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2014
 • Zobrazit soubor [53 kB] (1751x)
OZNÁMENÍ
8.4.2014 24.5.2014
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
 • Zobrazit soubor [33 kB] (1763x)
OZNÁMENÍ
2.5.2014 20.5.2014
Závěrečný účet Svazku obcí „Loučná“ k 31.12.2013
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1769x)
OZNÁMENÍ
7.4.2014 13.5.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí
 • Zobrazit soubor [82 kB] (1777x)
OZNÁMENÍ
24.4.2014 12.5.2014
Zápis ze zasedání OZ č. 20 ze dne 14. 4. 2014
 • Zobrazit soubor [271 kB] (1727x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014
28.4.2014 1.5.2014
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [53 kB] (1752x)
OZNÁMENÍ
31.3.2014 1.5.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v Čeradicích nad Loučnou
 • Zobrazit soubor [32 kB] (1703x)
OZNÁMENÍ
10.3.2014 25.4.2014
Oznámení aplikace přípravku dotčeným včelařům
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1706x)
OZNÁMENÍ
8.4.2014 24.4.2014
Oznámení o ukončení veterinárních opatření proti nakaze včel
 • Zobrazit soubor [37 kB] (1743x)
OZNÁMENÍ
3.4.2014 17.4.2014
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 14. 04. 2014
 • Zobrazit soubor [118 kB] (1747x)
OZNÁMENÍ
25.3.2014 11.4.2014
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí
 • Zobrazit soubor [232 kB] (1694x)
OZNÁMENÍ
1.4.2014 6.4.2014
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [67 kB] (1761x)
OZNÁMENÍ
18.3.2014 4.4.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravan
 • Zobrazit soubor [309 kB] (1701x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
18.3.2014 4.4.2014
Závěrečný účet za rok 2013 - obec Moravany
 • Zobrazit soubor [2 MB] (529x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2013
20.3.2014 1.4.2014
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [78 kB] (1713x)
OZNÁMENÍ
19.3.2014 29.3.2014
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [78 kB] (1710x)
OZNÁMENÍ
17.3.2014 25.3.2014
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely
 • Zobrazit soubor [53 kB] (1706x)
OZNÁMENÍ
28.2.2014 20.3.2014
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu části pozemků
 • Zobrazit soubor [24 kB] (1694x)
OZNÁMENÍ
20.1.2014 11.3.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastralního operátu a veřejné nahlédnutí
 • Zobrazit soubor [69 kB] (1786x)
OZNÁMENÍ
2.1.2014 13.2.2014
Zahájení řízení o územním plánu Moravany
 • Zobrazit soubor [46 kB] (1740x)
OZNÁMENÍ
21.1.2014 7.2.2014
Stavební povolení na opravu chodníku v Moravanech
 • Zobrazit soubor [209 kB] (1785x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
23.1.2014 3.2.2014
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 03. 02. 2014
 • Zobrazit soubor [220 kB] (1715x)
OZNÁMENÍ
15.1.2014 31.1.2014
Návrh rozpočtu 2014
 • Zobrazit soubor [387 kB] (1683x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2014
7.1.2014 23.1.2014
Územní rozhodnutí o umístění stavby trafostanice a vedení
 • Zobrazit soubor [368 kB] (1760x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.12.2013 10.1.2014
Zápis ze zasedání OZ č.18
 • Zobrazit soubor [365 kB] (1691x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
16.12.2013 6.1.2014
Oznámení o zahájení stavebního řízení - oprava chodníku
 • Zobrazit soubor [105 kB] (1729x)
OZNÁMENÍ
2.12.2013 17.12.2013
OŽPZ - Závěr zjišťovacího řízení - rekonstrukce sportovní haly
 • Zobrazit soubor [571 kB] (1822x)
OZNÁMENÍ
29.11.2013 16.12.2013
Návrh rozpočtu DSO rozšíření vodovodu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [36 kB] (1694x)
OZNÁMENÍ
29.11.2013 16.12.2013
Záměr prodeje části pozemku v Platěnicích
 • Zobrazit soubor [16 kB] (1690x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
30.10.2013 14.12.2013
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje akt. č. 1
 • Zobrazit soubor [53 kB] (1699x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.11.2013 13.12.2013
Usnesení o dražbě
 • Zobrazit soubor [290 kB] (1683x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
27.11.2013 12.12.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby
 • Zobrazit soubor [118 kB] (1727x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
27.11.2013 9.12.2013
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 09. 12. 2013
 • Zobrazit soubor [236 kB] (1696x)
OZNÁMENÍ
10.10.2013 5.12.2013
Usnesení o nařízení el. dražebního jednání
 • Zobrazit soubor [290 kB] (1710x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
4.11.2013 21.11.2013
OŽPZ Pardubický kraj - zahájení zjišťovacího řízení Sportovní areály Moravany
 • Zobrazit soubor [96 kB] (1668x)
OZNÁMENÍ
4.11.2013 20.11.2013
Obec Moravany - záměr prodeje části pozemků
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
31.10.2013 15.11.2013
Záměr výpůjčky rozvodu plynu - plynového zařízení
 • Zobrazit soubor [25 kB] (1689x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
25.10.2013 12.11.2013
Svazek obcí LOUČNÁ rozpočet na rok 2014
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1739x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
23.9.2013 31.10.2013
Počty a sídla volebních okrsků v Moravanech 2013
 • Zobrazit soubor [38 kB] (1693x)
OZNÁMENÍ
26.3.2013 30.10.2013
Oznámení o provádění aplikace přípravků na ochranu rostlin
 • Zobrazit soubor [16 kB] (1729x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
8.10.2013 30.10.2013
Oznámení prodeje pozemků v kú Platěnice
 • Zobrazit soubor [28 kB] (1673x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
8.10.2013 30.10.2013
Zápis ze zasedání OZ č. 17 ze dne 30. 9. 2013
 • Zobrazit soubor [171 kB] (1689x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
10.10.2013 26.10.2013
Oznámení voličům o době a místě konání voleb v Moravanech 2013
 • Zobrazit soubor [57 kB] (1640x)
OZNÁMENÍ
19.9.2013 4.10.2013
Pozvánka na zasedání OZ 30. 9. 2013
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1672x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
28.6.2013 28.9.2013
Výběrové řízení č. 1
 • Zobrazit soubor [71 kB] (1634x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
8.7.2013 10.9.2013
Nařízení - vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
 • Zobrazit soubor [94 kB] (1660x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
10.7.2013 30.8.2013
Oznámení a poděkování za sbírku na povodně 2013
 • Zobrazit soubor [22 kB] (1645x)
OZNÁMENÍ
17.7.2013 5.8.2013
Oznámení záměru pronájmu provozovny výdejny léků v Senior centru
 • Zobrazit soubor [21 kB] (1692x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
8.7.2013 31.7.2013
Pronájem stavby vodojemu v Moravanech
 • Zobrazit soubor [18 kB] (1651x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
3.6.2013 25.7.2013
Městský úřad Dašice - Veřejná vyhláška-Oznámení opakovaného veřejného projednání územního plánu Dašice
 • Zobrazit soubor [112 kB] (1687x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
28.6.2013 20.7.2013
Zápis č. 16 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [208 kB] (1652x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
7.5.2013 28.6.2013
Dražební vyhláška dražby nedobrovolné
 • Zobrazit soubor [204 kB] (1666x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.6.2013 25.6.2013
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [31 kB] (1610x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
21.5.2013 10.6.2013
Obec Moravany - Záměr pronájmu kadeřnictví SC Moravany
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
21.5.2013 6.6.2013
Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření
OSTATNÍ DOKUMENTY
16.5.2013 31.5.2013
Usnesení - Okresní soud v Pardubicích - Nařízení dalšího dražebního jednání
 • Zobrazit soubor [290 kB] (1655x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
16.5.2013 31.5.2013
KÚ Pardubického kraje - Závěr zjišťovacího řízení - Využívání autovraků Platěnice
OSTATNÍ DOKUMENTY
24.4.2013 28.5.2013
Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.5.2013 22.5.2013
Rozšíření vodovodu Chroustovice - Závěrečný účet obce, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chroustovice
 • Zobrazit soubor [47 kB] (1629x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
3.5.2013 18.5.2013
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná k 31.12.2012
OSTATNÍ DOKUMENTY
15.4.2013 12.5.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjiš´tovacího řízení - Využívání autovraků - Platěnice
OSTATNÍ DOKUMENTY
16.4.2013 5.5.2013
Katastr nemovitostí - oznámení o obnově katastrálního operátu Moravany - Čeradice
OSTATNÍ DOKUMENTY
16.4.2013 29.4.2013
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely - Morasa a.s.
OSTATNÍ DOKUMENTY
9.4.2013 25.4.2013
Sběr nebezpečného odpadu
OSTATNÍ DOKUMENTY
17.4.2013 23.4.2013
Oznámení aplikace přípravku ohrožujících včely - VIRP s.r.o. Dolní Roveň
OSTATNÍ DOKUMENTY
5.4.2013 22.4.2013
Zápis č. 15
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
21.3.2013 5.4.2013
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stvbu R35 Časy-Ostrov
OSTATNÍ DOKUMENTY
13.3.2013 26.3.2013
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [31 kB] (1616x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
7.3.2013 24.3.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2012
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
7.3.2013 24.3.2013
Závěrečný účet obce 2012 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2012
 • Zobrazit soubor [266 kB] (1638x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
5.3.2013 21.3.2013
Oznámení - pronájem stravovacího zařízení SC Moravany
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
5.3.2013 21.3.2013
Oznámení - úklidové služby SC Moravany
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
4.3.2013 20.3.2013
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
4.2.2013 14.3.2013
Oznámení
OZNÁMENÍ
11.2.2013 4.3.2013
Obec Moravany - Záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [21 kB] (1627x)
OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU
4.2.2013 25.2.2013
Zápis ze zasedání OZ č. 14
 • Zobrazit soubor [177 kB] (1637x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013
23.1.2013 11.2.2013
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.1.2013 2.2.2013
pozvánka na zasedání OZ
OSTATNÍ DOKUMENTY
14.1.2013 27.1.2013
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 25. a 26. 1. 2013
 • Zobrazit soubor [27 kB] (1652x)
OZNÁMENÍ
20.12.2012 27.1.2013
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR
 • Zobrazit soubor [54 kB] (1621x)
OZNÁMENÍ
27.11.2012 27.1.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Moravany pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 11. a 12. 1. 2013 a 25. a 26. 1. 2013
 • Zobrazit soubor [27 kB] (1623x)
OZNÁMENÍ
11.1.2013 26.1.2013
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2013
 • Zobrazit soubor [161 kB] (1637x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2013
20.12.2012 25.1.2013
VAK Pardubice a.s. Ceny vodného 2013
 • Zobrazit soubor [30 kB] (1676x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
20.12.2012 10.1.2013
Zápis č. 13 ze zasedání OZ ze dne 10. 12. 2012
 • Zobrazit soubor [93 kB] (1647x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
17.12.2012 7.1.2013
Krajský úřad - odbor životního prostředí a zemědělství
 • Zobrazit soubor [112 kB] (1596x)
OZNÁMENÍ
14.12.2012 30.12.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby vodovod Moravany-Platěnsko
 • Zobrazit soubor [355 kB] (1621x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
13.12.2012 20.12.2012
oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Moravany pro volbu prezidenta ČR
 • Zobrazit soubor [23 kB] (1687x)
OZNÁMENÍ
23.11.2012 13.12.2012
Rozpočet na rok 2013 - Svazek obcí Loučná
 • Zobrazit soubor [62 kB] (1651x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
29.11.2012 11.12.2012
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [31 kB] (1584x)
OZNÁMENÍ
16.11.2012 10.12.2012
Rozšíření vodovodu Chroustovice-návrh rozpočtu 2013
 • Zobrazit soubor [47 kB] (1640x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
15.10.2012 30.11.2012
Veřejná vyhláška - Územní plán Dašice
 • Zobrazit soubor [104 kB] (1592x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
5.10.2012 27.11.2012
Dražební vyhláška
 • Zobrazit soubor [204 kB] (1621x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
1.11.2012 19.11.2012
Oznámení - záměr pronájmu
 • Zobrazit soubor [23 kB] (1602x)
OZNÁMENÍ
27.9.2012 15.11.2012
Prořez stromů
 • Zobrazit soubor [575 kB] (1654x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
17.9.2012 12.11.2012
Dražební vyhláška
 • Zobrazit soubor [185 kB] (1614x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
15.10.2012 30.10.2012
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2012
 • Zobrazit soubor [161 kB] (1606x)
OZNÁMENÍ
2.10.2012 25.10.2012
Zápis č. 12 ze zasedání OZ ze dne 24.9.2012
 • Zobrazit soubor [79 kB] (1581x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
2.10.2012 23.10.2012
Záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [21 kB] (1609x)
OZNÁMENÍ
1.10.2012 22.10.2012
Obec Moravany - záměr prodeje
OZNÁMENÍ
26.9.2012 14.10.2012
Oznámení o době a místě konání voleb
 • Zobrazit soubor [35 kB] (1618x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
28.8.2012 13.10.2012
informace volebním stranám
 • Zobrazit soubor [71 kB] (1572x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
2.8.2012 2.10.2012
Dražební vyhláška
 • Zobrazit soubor [259 kB] (1615x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
25.7.2012 1.10.2012
Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení-dražba
 • Zobrazit soubor [183 kB] (1593x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
25.7.2012 27.9.2012
Obec Moravany - Oznámení o záměru prodeje
 • Zobrazit soubor [19 kB] (1587x)
OZNÁMENÍ
10.9.2012 25.9.2012
Usnesení
 • Zobrazit soubor [114 kB] (1566x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
13.9.2012 25.9.2012
Pozvánka na zasedání OZ dne 24.9.2012
 • Zobrazit soubor [31 kB] (1621x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
20.8.2012 20.9.2012
Oznámení - záměr pronájmu
 • Zobrazit soubor [23 kB] (1591x)
OZNÁMENÍ
29.8.2012 13.9.2012
Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo
 • Zobrazit soubor [24 kB] (1592x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
28.8.2012 12.9.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
 • Zobrazit soubor [305 kB] (1582x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.8.2012 5.9.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [296 kB] (1623x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
20.8.2012 4.9.2012
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [55 kB] (1630x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
25.7.2012 9.8.2012
KÚ Pardubického kraje - Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [80 kB] (1621x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
18.7.2012 2.8.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
 • Zobrazit soubor [533 kB] (1613x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.7.2012 31.7.2012
Usnesení okresního soudu Pardubice
 • Zobrazit soubor [78 kB] (1661x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
9.7.2012 31.7.2012
Zápis OZ č. 11
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1586x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
11.7.2012 26.7.2012
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [54 kB] (1568x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.7.2012 26.7.2012
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [54 kB] (1692x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
27.6.2012 20.7.2012
Oznámení - záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [22 kB] (1604x)
OZNÁMENÍ
3.7.2012 18.7.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [173 kB] (1588x)
OZNÁMENÍ
28.6.2012 13.7.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
 • Zobrazit soubor [156 kB] (1589x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
27.6.2012 12.7.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [154 kB] (1588x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
20.6.2012 7.7.2012
Nařízení Státní veterinární správy
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1539x)
OZNÁMENÍ
7.5.2012 30.6.2012
Informace pro včelaře 3
 • Zobrazit soubor [20 kB] (1603x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
13.6.2012 26.6.2012
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [31 kB] (1595x)
OZNÁMENÍ
6.6.2012 22.6.2012
Oznámení - záměr pronájmu
 • Zobrazit soubor [28 kB] (1599x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
12.6.2012 22.6.2012
Dražba - Exekutorský úřad Pardubice
 • Zobrazit soubor [58 kB] (1544x)
OZNÁMENÍ
7.5.2012 18.6.2012
Usnesení o nařízení dražebního jednání
 • Zobrazit soubor [91 kB] (1607x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
7.5.2012 15.6.2012
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná 2011
 • Zobrazit soubor [62 kB] (1607x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
7.5.2012 15.6.2012
Hospodaření ZŠ a MŠ Moravany - rok 2011
 • Zobrazit soubor [28 kB] (1590x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
7.5.2012 15.6.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2011
 • Zobrazit soubor [266 kB] (1609x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
7.5.2012 15.6.2012
Závěrečný účet obce 2011
 • Zobrazit soubor [969 kB] (1622x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
21.5.2012 5.6.2012
návrh závěrečného účtu - Svazek obcí Chroustovice
 • Zobrazit soubor [491 kB] (1556x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
7.5.2012 25.5.2012
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby
 • Zobrazit soubor [328 kB] (1586x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
25.4.2012 14.5.2012
Oznámení o pronájmu
 • Zobrazit soubor [41 kB] (1604x)
OZNÁMENÍ
10.4.2012 30.4.2012
Oznámení
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1582x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
15.3.2012 26.3.2012
Pozvánka na zasedání OZ
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
8.2.2012 29.2.2012
Zápis č. 9 ze zasedání OZ ze dne 30. 1. 2012
 • Zobrazit soubor [170 kB] (638x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
19.1.2012 30.1.2012
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [122 kB] (626x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012
6.1.2012 23.1.2012
Návrh rozpočtu 2012
 • Zobrazit soubor [44 kB] (1598x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2012
6.1.2012 23.1.2012
Návrh rozpočtu 2012
 • Zobrazit soubor [404 kB] (1651x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2012
6.1.2012 23.1.2012
Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2012
 • Zobrazit soubor [404 kB] (91x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2012
5.1.2012 20.1.2012
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (90x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.12.2011 17.1.2012
Magistrát města Pardubice - Vyhláška - Návrh zadání územního plánu Moravany
OZNÁMENÍ
14.12.2011 16.1.2012
Oznámení o záměru prodeje
 • Zobrazit soubor [66 kB] (1564x)
OZNÁMENÍ
14.12.2011 16.1.2012
Oznámení záměru prodeje pozemku
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1583x)
OZNÁMENÍ
21.12.2011 16.1.2012
Zápis č. 8 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [250 kB] (1564x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
22.11.2011 22.12.2011
Oznámení
OZNÁMENÍ
22.11.2011 22.12.2011
Oznámení
 • Zobrazit soubor [65 kB] (101x)
OZNÁMENÍ
7.12.2011 22.12.2011
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1571x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
7.12.2011 22.12.2011
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (94x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
30.11.2011 12.12.2011
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [123 kB] (101x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
20.7.2011 10.12.2011
Výzva - nový ÚPSÚ
 • Zobrazit soubor [338 kB] (1556x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
11.11.2011 28.11.2011
rozpočet Rozšíření vodovodu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [107 kB] (1573x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2011
2.11.2011 18.11.2011
program rozvoje Pardubického kraje
 • Zobrazit soubor [95 kB] (1595x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
5.10.2011 25.10.2011
Zápis ze zasedání OZ č. 7
 • Zobrazit soubor [441 kB] (1566x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
15.9.2011 26.9.2011
Pozvánka na jednání OZ
 • Zobrazit soubor [124 kB] (97x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
26.8.2011 12.9.2011
veřejná vyhláška
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
1.8.2011 16.8.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva
 • Zobrazit soubor [28 kB] (1560x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
7.7.2011 30.7.2011
Zápis č. 6
 • Zobrazit soubor [189 kB] (1537x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
14.6.2011 29.6.2011
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1596x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
17.6.2011 27.6.2011
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [126 kB] (103x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
7.6.2011 24.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
 • Zobrazit soubor [428 kB] (103x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2010
31.5.2011 16.6.2011
závěrečný účet Chroustovice
 • Zobrazit soubor [448 kB] (1552x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2010
24.5.2011 9.6.2011
Jednací řád OZ
 • Zobrazit soubor [56 kB] (1554x)
JEDNACÍ ŘÁDY
24.5.2011 9.6.2011
Jednací řád rady obce
 • Zobrazit soubor [42 kB] (1571x)
JEDNACÍ ŘÁDY
24.5.2011 9.6.2011
Organizační řád obecního úřadu
 • Zobrazit soubor [31 kB] (1502x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
24.5.2011 9.6.2011
Skartační řád obce
 • Zobrazit soubor [90 kB] (1575x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
24.5.2011 9.6.2011
Povodňový plán obce Moravany
 • Zobrazit soubor [26 kB] (1574x)
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE
3.5.2011 19.5.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1552x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
3.5.2011 18.5.2011
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1513x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
4.4.2011 26.4.2011
Oznámení o záměru prodeje
 • Zobrazit soubor [66 kB] (1580x)
OZNÁMENÍ
6.4.2011 26.4.2011
Zápi č. 5 ze zasedání OZ ze dne 28.3.2011
 • Zobrazit soubor [260 kB] (1594x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
16.2.2011 31.3.2011
Oznámení - konkurzní řízení
 • Zobrazit soubor [342 kB] (1587x)
OZNÁMENÍ
18.3.2011 28.3.2011
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1530x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
1.3.2011 25.3.2011
Zápis č. 4 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [220 kB] (1587x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
16.2.2011 15.3.2011
Oznámení-cenová nabídka-Zateplení hasičské zbrojnice Moravany
 • Zobrazit soubor [192 kB] (1551x)
OZNÁMENÍ
1.2.2011 21.2.2011
Oznámení - poptávkové řízení
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1601x)
OZNÁMENÍ
11.2.2011 21.2.2011
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [119 kB] (1513x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
26.1.2011 14.2.2011
Zápis č. 3 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [163 kB] (1568x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
18.1.2011 1.2.2011
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č.1/2011 o místních poplatcích
 • Zobrazit soubor [187 kB] (1564x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
21.12.2010 10.1.2011
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2011
 • Zobrazit soubor [470 kB] (1550x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2011
21.12.2010 10.1.2011
Zápis č. 2 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [358 kB] (1535x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
22.12.2010 4.1.2011
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1584x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
6.12.2010 13.12.2010
Pozvánka na jednání OZ
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1565x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
24.11.2010 10.12.2010
rozpočet Rozšíření vodovodu Chroustovice
 • Zobrazit soubor [132 kB] (1561x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011
19.11.2010 6.12.2010
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1567x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
10.11.2010 30.11.2010
Zápis č. 1 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [358 kB] (1541x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
9.11.2010 29.11.2010
Oznámení - záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1525x)
OZNÁMENÍ
2.11.2010 18.11.2010
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1572x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
26.10.2010 10.11.2010
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1550x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
15.10.2010 5.11.2010
Zápis č. 21 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [425 kB] (1566x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
5.10.2010 20.10.2010
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1590x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
31.8.2010 14.10.2010
informace volebním stranám
 • Zobrazit soubor [122 kB] (1587x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
21.9.2010 6.10.2010
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1511x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.9.2010 6.10.2010
pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1566x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
3.9.2010 20.9.2010
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1537x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
3.9.2010 20.9.2010
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1561x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
30.8.2010 15.9.2010
výzva k podání nabídky
 • Zobrazit soubor [193 kB] (1563x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
30.8.2010 15.9.2010
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [55 kB] (1552x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
30.8.2010 15.9.2010
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [55 kB] (1559x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
30.8.2010 15.9.2010
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1565x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
13.8.2010 13.9.2010
nabídka pozemků dle § 7 zákona č. 95/1999 Sb.
 • Zobrazit soubor [260 kB] (1505x)
OZNÁMENÍ
8.7.2010 30.7.2010
Zápis č. 20 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [443 kB] (1574x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
7.7.2010 26.7.2010
Oznámení - záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1531x)
OZNÁMENÍ
23.6.2010 23.7.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
 • Zobrazit soubor [97 kB] (1496x)
ROZPOČET OBCE ZA ROK 2009
21.6.2010 7.7.2010
Oznámení - záměr směny
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1523x)
OZNÁMENÍ
21.6.2010 30.6.2010
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1518x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
1.6.2010 17.6.2010
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [122 kB] (1525x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
21.4.2010 28.5.2010
informace volebním stranám
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1494x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
28.4.2010 20.5.2010
Zápis ze zasedání OZ č. 19
 • Zobrazit soubor [404 kB] (1534x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
7.4.2010 21.4.2010
pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [122 kB] (1496x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
24.2.2010 10.3.2010
Oznámení o záměru prodeje
 • Zobrazit soubor [337 kB] (1523x)
OZNÁMENÍ
3.2.2010 28.2.2010
Zápis ze zasedání OZ č. 18
 • Zobrazit soubor [404 kB] (1491x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
13.1.2010 28.1.2010
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1510x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
16.12.2009 27.1.2010
Oznámení - záměr směny
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1563x)
OZNÁMENÍ
12.1.2010 27.1.2010
Návrh rozpočtu obce Moravany 2010
 • Zobrazit soubor [465 kB] (1536x)
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2010
21.1.2010 27.1.2010
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [121 kB] (1576x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
21.1.2010 22.1.2010
pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [121 kB] (1505x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
21.1.2010 22.1.2010
pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [121 kB] (1498x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010
16.12.2009 16.1.2010
Zápis ze zasedání OZ č. 17
 • Zobrazit soubor [438 kB] (1521x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
27.11.2009 14.12.2009
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1523x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
27.10.2009 9.12.2009
Oznámení - záměr prodeje
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1462x)
OZNÁMENÍ
21.10.2009 5.11.2009
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [39 kB] (1514x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
2.10.2009 30.10.2009
Zápis ze zasedání OZ č.
 • Zobrazit soubor [488 kB] (1534x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
2.10.2009 19.10.2009
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1536x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
14.8.2009 31.8.2009
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [123 kB] (1532x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
10.7.2009 10.8.2009
Zápis č. 15 ze dne 24. 6. 2009
 • Zobrazit soubor [187 kB] (1505x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
3.7.2009 20.7.2009
Oznámení o záměru prodeje směny pozemků
 • Zobrazit soubor [66 kB] (1528x)
OZNÁMENÍ
15.6.2009 30.6.2009
Zápis ze zasedání OZ č. 14
 • Zobrazit soubor [177 kB] (1513x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
15.6.2009 24.6.2009
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [125 kB] (1528x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
21.4.2009 21.5.2009
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Moravany
 • Zobrazit soubor [91 kB] (1531x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
7.5.2009 21.5.2009
oznámení o uložení písemnosti
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1502x)
OZNÁMENÍ
9.4.2009 9.5.2009
zápis č. 14 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [177 kB] (1513x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
27.3.2009 17.4.2009
výzva k podání nabídky
 • Zobrazit soubor [193 kB] (1538x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
27.3.2009 17.4.2009
výzva k podání nabídky
 • Zobrazit soubor [193 kB] (1493x)
OSTATNÍ DOKUMENTY
31.3.2009 16.4.2009
oznámení o záměru prodeje pozemků
 • Zobrazit soubor [65 kB] (1557x)
OZNÁMENÍ
31.3.2009 15.4.2009
Veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [53 kB] (1557x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
11.3.2009 26.3.2009
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [128 kB] (1498x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
10.3.2009 25.3.2009
Pozvánka na zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [122 kB] (1506x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
17.2.2009 17.3.2009
Rozpočet 2009
 • Zobrazit soubor [152 kB] (1529x)
ROZPOČET OBCE ZA ROK 2009
13.2.2009 13.3.2009
zápis č. 13 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [173 kB] (1524x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009
30.1.2009 15.2.2009
oznámení záměru prodeje
 • Zobrazit soubor [114 kB] (1501x)
OZNÁMENÍ
19.12.2008 19.1.2009
zápis č. 12 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [189 kB] (1526x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2008
27.11.2008 15.12.2008
oznámení záměru prodeje
 • Zobrazit soubor [124 kB] (1511x)
OZNÁMENÍ
27.11.2008 15.12.2008
veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor [116 kB] (1535x)
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
8.10.2008 8.11.2008
zápis č. 11 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [204 kB] (1484x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2008
25.7.2008 25.8.2008
zápis č. 7 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [182 kB] (1457x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2008
7.7.2008 7.8.2008
zápis č. 10 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [174 kB] (1543x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2008
4.6.2008 20.6.2008
upozornění na uzavření OÚ
 • Zobrazit soubor [56 kB] (1452x)
OZNÁMENÍ
24.4.2008 24.5.2008
zápis č. 9 ze zasedání obecního zastupitelstva
 • Zobrazit soubor [203 kB] (1449x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2008
4.2.2008 4.3.2008
Rozpočet 2008
 • Zobrazit soubor [240 kB] (1492x)
ROZPOČET OBCE ZA ROK 2008
4.2.2008 4.3.2008
zápis č. 8 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [168 kB] (1462x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2008
17.1.2008 31.1.2008
oznámení o pronájmu
 • Zobrazit soubor [61 kB] (1478x)
OZNÁMENÍ
31.10.2007 24.11.2007
svoz nadrozměrného odpadu
 • Zobrazit soubor [66 kB] (1505x)
OZNÁMENÍ
29.10.2007 30.10.2007
zápis č. 6 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [194 kB] (1489x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2007
11.9.2007 12.9.2007
usnesení rady obce 20. 8. 2007
 • Zobrazit soubor [129 kB] (1453x)
USNESENÍ RADY OBCE
27.6.2007 27.7.2007
Obecně závazná vyhláška č. 4/2007
 • Zobrazit soubor [176 kB] (1481x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
27.6.2007 27.7.2007
zápis č. 5 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [169 kB] (1476x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2007
26.6.2007 26.7.2007
OZV 3/2006 - změny územního plánu
 • Zobrazit soubor [453 kB] (1500x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
26.6.2007 26.7.2007
OZV 2/2006 - odpady
 • Zobrazit soubor [270 kB] (1522x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
25.6.2007 25.7.2007
OZV č. 4/2007 kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Zobrazit soubor [175 kB] (1492x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
28.5.2007 19.6.2007
nabídka pozemků
 • Zobrazit soubor [62 kB] (1490x)
OZNÁMENÍ
22.4.2007 22.5.2007
OZV 1/2006 - místní poplatky
 • Zobrazit soubor [262 kB] (1491x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
22.4.2007 22.5.2007
OZV 3/2007- veřejný pořádek
 • Zobrazit soubor [180 kB] (1514x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
23.4.2007 19.5.2007
sběr nadrozměrných odpadů
 • Zobrazit soubor [67 kB] (1544x)
OZNÁMENÍ
19.4.2007 19.5.2007
Příloha k rozpočtu 2007
 • Zobrazit soubor [143 kB] (1528x)
ROZPOČET OBCE ZA ROK 2007
19.4.2007 19.5.2007
Návrh rozpočtu 2007
 • Zobrazit soubor [172 kB] (1502x)
ROZPOČET OBCE ZA ROK 2007
18.4.2007 18.5.2007
vyhláška 3/2007
 • Zobrazit soubor [180 kB] (1482x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
11.4.2007 30.4.2007
vyhláška č. 2/2007
 • Zobrazit soubor [193 kB] (1451x)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
11.4.2007 30.4.2007
zápis č. 4 ze zasedání OZ
 • Zobrazit soubor [191 kB] (1511x)
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2007
14.3.2007 31.3.2007
pronájem nebytových prostor
 • Zobrazit soubor [113 kB] (1481x)
OZNÁMENÍ
Úřední deska 3.0.4 vytvořena ve spolupráci s FAIN MEDIA ACTIVITY

MZP prirucka pro obcany jak spravne topit 2021 01

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x