Vytisknout tuto stránku

Zdarma sběr nebezpečných odpadů

Napsal(a) 

Obecní úřad Moravany pořádá ve středu 22.11.2017 ZDARMA sběr nebezpečných odpadů.

 

Sběr se uskuteční ve všech částech obce v tomto čase :

– 16.00 – 16.20 Moravanský – u zastávky ČSAD
– 16.30 – 16.50 Moravany – u obecního úřadu
– 17.00 – 17.20 Platěnice – u sběrny TKO
– 17.30 – 17.50 Čeradice – u pohostinství čp. 13
– 18.00 – 18.20 Turov – u sběrny TKO

 

Jedná se o tento odpad:

- Odpady z odstraňování barev
Odpadní řezné emulze a roztoky
Jiné hydraulické oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Potravinářské oleje a tuky
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly obsahující nebezpečné látky
Absorpční činidla, filtrové materiály, čistící tkaniny
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny
Nebezpečné součástky (těsnění,hadice,řemeny...)
Vyřazené anorg. chemikálie obsahující nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Ni-Cd akumulátory
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující Cl-F uhlovodíky (lednice)
Barvy, lepidla, pryskyřice
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná léčiva
Baterie a akumulátory
Vyřazená elektronika obs. nebezp. látky (televize,PC)
Kosmetika s prošlou zár. lhůtou

 

 

Úplná oficiální verze je ke stažení zde nebo na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OZNÁMENÍ".