Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2017

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 28. 6. 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
 2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
 3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
 4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
 5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 2.
 6. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. E 64 postavené na pozemku p. č. 4700/8 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
 7. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. E 79 postavené na pozemku p. č. 4700/10 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
 8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 132/64 o výměře 14 015 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 132/7 o výměře 5 813 m 2 v k. ú. Moravany nad Loučnou.
 9. Projednání, příp. schválení OZV č. 1/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
10. Projednání, příp. schválení OZV č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
11. Projednání, příp. schválení OZV č. 3/2017 o zákazu konzumace alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích
12. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Stavební úpravy – Moravanský dům, etapa III.“ a případné schválení úvěrové smlouvy
14. Diskuse
15. Přednesení usnesení
16. Závěr

 

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017".

 

 

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x