Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2017

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 19. 4. 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
 3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
 4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
 5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opaření č. 1.
 6. Stav čerpání rozpočtu obce 2017 za období 01-03/2018.
 7. Změna části bodu 13/175 usnesení Zastupitelstva obce Moravany ze dne 1. 2. 2017 - finanční příspěvek pro KČT - CKP Moravany nahrazen příspěvkem pro CKP Moravany za stejných podmínek.
 8. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu obce Moravany spolu s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2016.
 9. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a invertarizace obce za rok 2016.
 10. Projednání, příp. schválení smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.
 11. Projednání, příp. schválení nové ceny za stočné.
 12. Projednání, příp. schválení záměru nákupu pozemků p.č. 132/7 a p.č. 132/64, vše v k. ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře 20.728 m2, které jsou dle platného ÚPSÚ obce Moravany v lokalitě Z21 určeny pro výstavbu.
 13. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře 4.265 m2.
 14. Diskuse. 
 15. Přednesení usnesení. 
 16. Závěr.

 

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017".

 

 

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x