Vytisknout tuto stránku

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2016

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 20. 4. 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 01-03/2016.

6. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu obce Moravany spolu s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2015.

7. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2015.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 682 o výměře 32m2 v k.ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 10/1 v k.ú. Moravany nad Loučnou.

9. Projednání, případně schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. st. 225 v k.ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p.č. 110/15 v k.ú. Moravany nad Loučnou.

10. Diskuse

11. Přednesení usnesení

12. Závěr

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE.