Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č.16 / 2017

 

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 20. 9. 2017

Přítomno: 11 členů – dle prezenční listiny, 1 člen přijde později
Omluven: Ing. Bakeš, Mgr. Louženská, Mgr. Červená
Neomluven: -
Začátek zasedání: 17,05 hod.
Konec zasedání: 19,30 hod.

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 28. 6. 2017, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. 

     Zápis byl vyvěšen dne 11. 7. 2017 a sejmut 31. 7. 2017.  Dále konstatoval, že je přítomno 11 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.        

     

 2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 4.

6. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 336/27 o výměře 1 536 m2 v k. ú. Turov nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 336/21 v k. ú. Turov nad Loučnou.

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 336/28 o výměře 106 m2 v k. ú. Turov nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 336/21 v k. ú. Turov nad Loučnou.

8. Projednání a schválení ceny za výlep volebních materiálů na výlepových plochách v obci Moravany.

9. Různé (stav ČOV, oprava Moravanského domu, kompletace kanalizace…)

10. Diskuse

11. Přednesení usnesení

12. Závěr. 

 

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017 ".

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x