Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 9

 

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 20. 04. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,30 hod.— dle prezenční listiny

Omluveni: J. Kozáček

Neomluveni: Ing. Bakeš

 

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 19,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 3. 2. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 11. 2. 2016 a sejmut 15. 3. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 01-03/2016.

6. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu Obce Moravany spolu s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2015.

7. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2015.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 682 o výměře 32 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 10/1 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

9. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. st. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 110/15 v k. ú. Moravany nad Loučnou

10. Diskuse

11. Přednesení usnesení

12. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x