Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 6

 

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 2. 9. 2015

Přítomno: 11 členů + 1 člen přišel v 17,20 hod.— dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Bakeš, p. Jiroutová, p. Faltys

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 18,10 hod

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 1. 7. 2015, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 15. 7. 2015 a sejmut 3. 8. 2015. Dále konstatoval, že je přítomno 11 členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 5/2015.

6. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky obce 1/2015, kterou stanovují koeficienty pro výpočet daně s nemovitých věcí.

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p.č. 23/1 o výměřem 2 184 m2 v k.ú. Turov nad Loučnou

8. Diskuse.

9. Přednesení usnesení.

10. Závěr.

 

Oficiální dokument je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x