Informace o dotovaném projektu "Protipovodňová opatření obce Moravany".