Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2017

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 1. 2. 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
 3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
 4. Projednání, příp. schválení rozpočtu obce na rok 2017
 5. Projednání, příp. schválení přenesení kompetencí na radu obce dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích - schvalování rozpočtových opatření.
 6. Projednání, příp. schválení příspěvků z rozpočtu obce na rok 2017 organizacím.
 7. Projednání, příp. schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu obce na rok 2017.
 8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 10/1 o výměře 361 m2 v k. ú. Moravanský.
 9. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 54/2 o výměře 210 m2 c k. ú. Čeradice nad Loučnou.
 10. Projednání, příp. schválení změny ve výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 414/2016 Sb.
 11. Různé.
 12. Diskuse. 
 13. Přednesení usnesení. 
 14. Závěr.

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE.

 

 

Důležitá hlášení

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x