Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 15 / 2017

 

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 28. 6. 2017

Přítomno: 13 členů – dle prezenční listiny
Omluven: p. Kozáček, Mgr. Januš
Neomluven: -
Začátek zasedání: 18,00 hod.
Konec zasedání: 20,00 hod.

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 19. 4. 2017, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 4. 5. 2017 a sejmut 25. 4. 2017. Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 2.

6. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. E 64 postavené na pozemku p. č. 4700/8 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

7. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. E 79 postavené na pozemku p. č. 4700/10 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 132/64 o výměře 14 015 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 132/7 o výměře 5 813 m 2 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

9. Projednání, příp. schválení OZV č. 1/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

10. Projednání, příp. schválení OZV č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

11. Projednání, příp. schválení OZV č. 3/2017 o zákazu konzumace alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích

12. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Stavební úpravy – Moravanský dům, etapa III.“ a případné schválení úvěrové smlouvy.

14. Diskuse

15. Přednesení usnesení

16. Závěr.

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE v kategorii " ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ".

POPLATKY A SVOZ ODPADU

upozorneni vyber poplatky odpady 2019 banner maly   

upozorneni svozy odpady 2019 banner maly

Důležitá hlášení

Obecně závazné vyhlášky

PROJEKTY A DOTACE

 A4 diplomy 2018 web20

 

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x